Kursy językowe

Dyskutuj o biznesie w językach obcych
Procesy globalizacyjne i postępujące umiędzynarodowienie gospodarek wymusza w dzisiejszych czasach znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Specjalista władający biegle angielszczyzną czy językiem niemieckim jest mile widziany w niemal każdym przedsiębiorstwie.

Warto zatem zadbać o ten atut i oprócz zdobywania wiedzy z zagadnień biznesowych skoncentrować się także na efektywnej nauce języka obcego.

Wyższe Szkoły Bankowe umożliwiają naukę języków obcych w działającym przy uczelni Centrum Językowym Forward. Doświadczeni lektorzy umiejący zdiagnozować potrzeby swoich studentów oraz praktyczne formy zajęć pozwolą każdemu stać się  biznesowym poliglotą bez większych trudności.

Z usług CJ Forward mogą obecnie korzystać studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu. Centrum Językowe Forward prowadzi kursy aż 6 języków obcych. W naszej standardowej ofercie jest język angielski i niemiecki, a w rozszerzonej, dostępnej w gdańskiej WSB, uczymy także języka hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego.  

Kursy prowadzimy zarówno w zakresie ogólnym, jak i specjalistycznym, przygotowując do wymian zagranicznych Erasmus i zdawania certyfikatów językowych.

Bogata oferta CJ Forward jest skierowana przede wszystkim do studentów i słuchaczy Wyższych Szkół Bankowych. Mogą z niej jednak skorzystać także osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa.