Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zespołem zdalnym 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ZDALNYM
(8 godz.)
 • Zarządzanie zespołem vs zarzadzanie zespołem zdalnym (remotely) (8 godz.)
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
(16 godz.)
 • Jak radzić sobie z oporem (8 godz.)
 • Skuteczna zmiana (komunikacja) (8 godz.)
NARZĘDZIA ONLINE
(20 godz.)
 • Narzędzia komunikacji online (8 godz.)
 • Facylitacja spotkań (8 godz.)
 • Inne narzędzia online do zarządzania, kontroli czasu pracy, oceny, satysfakcji (4 godz.)
ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZESPOŁEM
(8 godz.)
 • Zwinne zarządzanie (8 godz.)
CYKL ŻYCIA PRACOWNIKA W ORGANIZACJI PRACUJĄCEGO POZA MIEJSCEM BIUROWYM
(64 godz.)
 • Rekrutacja online (8 godz.)
 • Onboarding - wprowadzenie do pracy zdalnej /plan zadań (4 godz.)
 • Budowanie zespołu rozproszonego, zdalnego (8 godz.)
 • Zespół w kryzysie (6 godz.)
 • Efektywna komunikacja z zespołem zdalnym (6 godz.)
 • Zarządzanie ludźmi - zaufanie vs kontrola (8 godz.)
 • Motywacja (8 godz.)
 • Zarządzanie talentami i rozwojem pracowników pracujących zdalnie (4 godz.)
 • Feedback i ocena pracy (8 godz.)
 • Outboarding - wyjście pracownika z organizacji (4 godz.)
PRAWO PRACY A PRACA ZDALNA
(6 godz.)
 • Przepisy prawa pracy a praca zdalna (2 godz.)
 • Elastyczny czas pracy (2 godz.)
 • Przepisy BHP (2 godz.)
WORK-LIFE BALANCE
(24 godz.)
 • Efektowna praca zdalna - organizacja czasu pracy (8 godz.)
 • Jak radzić sobie ze stresem, niepewnością (8 godz.)
 • Zarządzanie emocjami (8 godz.)
JA W ROLI MANAGERA ONLINE
(8 godz.)
 • Cechy, rola, autorytet managera online (8 godz.)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
(8 godz.)
 • Gra strategiczna (8 godz.)
PROJEKT I EGZAMIN
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
Forma zaliczenia

Testy semestralne ii egzamin końcowy polegający na obronie projektu.