Opis kierunku

Celem studiów jest wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej.

Co zyskujesz?

 • Studia umożliwią uczestnikom, którzy dotychczas nie pracowali w podmiotach leczniczych, pozyskanie obszernej wiedzy menedżerskiej niezbędnej w specyficznym obszarze ochrony zdrowia – w zakresie prawnym, administracyjnym, finansowym, inwestycyjnym, kadrowym, budowy marki, marketingu i promocji, jak również pozyskanie umiejętności planowania strategicznego i budżetowania podmiotów leczniczych, sprawnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem. 
 • Osobom, które już pracują lub zarządzają podmiotami leczniczymi, studia umożliwią doskonalenie oraz zwiększenie wiedzy menedżerskiej w ochronie zdrowia w wymienionych zakresach.
 • Jako absolwent studiów będziesz przygotowany do profesjonalnego i efektywnego zarządzania podmiotami leczniczym.
 • Wśród wykładowców są praktycy związani od lat z branżą ochrony zdrowia w Polsce, dyrektorzy szpitali, przedstawiciele firm konsultingowych aktywnych w sektorze, kancelarii prawnych, a także agencji marketingowych. 
 • Program studiów przewiduje zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz z wykorzystaniem analizy przypadków.

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • osób zainteresowanych spoza branży medycznej 
 • osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia, w tym do osób pracujących samodzielnie (dyrektorzy podmiotów leczniczych, członkowie zarządów spółek szpitalnych, członkowie rad społecznych przy szpitalach, członkowie rad nadzorczych podmiotów leczniczych) 
 • członków niższej i średniej kadry kierowniczej oraz do pracowników działów medycznych, działów finansowo-księgowych i działów eksploatacyjno-administracyjnych w placówkach ochrony zdrowia.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Krzysztof Czerkas
Piotr Magdziarz
Paweł Magdziarz
dr Rafał Spachacz
dr inż. Krzysztof Czerkas

Członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali w Warszawie (organizacja „ponad podziałami” zrzeszająca i reprezentująca ponad 220 szpitali polskich), partner w Formedis Medical Management & Consulting w Poznaniu, wykładowca i ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, specjalista...

Piotr Magdziarz

ekspert rynku ochrony zdrowia. Ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych w projekcie powiązanym z opracowaniem szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych oraz wypracowaniem wskaźników umożliwiających porównywanie podmiotów udzielających świadczenia...

Paweł Magdziarz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie inwestycji kapitałowych i strategii finansowych przedsiębiorstw. Ekonomista, specjalista ds. finansowych. Ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. ekonomii zdrowia w projekcie powiązanym z opracowaniem szczegółowego wzorca map potrzeb...

dr Rafał Spachacz

doktor nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego, magister inżynier biotechnologii. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie, tworzeniu i zarządzaniu, szczególnie w administracji samorządowej, publicznej i w opiece zdrowotnej. Ekspert w Ministerstwie Zdrowia w dziedzinie...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

Parter - pokój 1
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

E-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl
Tel.: studia I i II stopnia 58 350 20 84 studia podyplomowe 58 669 77 21

Godziny otwarcia:
 • pn-wt: 09:00-16:00
 • śr: 08:00-16:00
 • cz-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF