Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 174
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE
(28 godz.)
 • Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce (8 godz.)
 • Aktualne problemy organizacji i zarządzania podmiotami leczniczymi (16 godz.)
 • Podmioty lecznicze jako elementy pozamilitarnych przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego (4 godz.)
PODSTAWY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
(36 godz.)
 • Podstawy teorii kryzysu (4 godz.)
 • Akty prawne (4 godz.)
 • Zarządzanie kryzysowe w jednostkach rządowych i samorządowych, w tym w placówkach systemu ochrony zdrowia (4 godz.)
 • Określenie zagrożeń i ich źródeł (4 godz.)
 • Sytuacja kryzysowa, kryzys oraz zarządzanie nimi (8 godz.)
 • Typy i rodzaje sytuacji kryzysowych (4 godz.)
 • Cechy kryzysu (4 godz.)
 • Obszary objęte kryzysem (4 godz.)
PLANOWANIE ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
(28 godz.)
 • Zakres i sposób tworzenia planów (4 godz.)
 • Szkolenia i metody adaptacji planów (4 godz.)
 • Korygowanie planów z uwagi na sytuację (4 godz.)
 • Fazy kryzysu i ich przebieg (4 godz.)
 • System zarządzania w sytuacji kryzysowej (4 godz.)
 • Fazy zarządzania kryzysowego (4 godz.)
 • Zadania i obowiązki uczestników potencjalnej sytuacji kryzysowej (4 godz.)
KSZTAŁTOWANIE POLITYKI INFORMACYJNEJ W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
(24 godz.)
 • Analiza ryzyka związanego z kryzysem (4 godz.)
 • Kształtowanie polityki informacyjnej w zarządzaniu kryzysowym (4 godz.)
 • Zasady komunikacji z mediami (8 godz.)
 • Kryzys w social media (4 godz.)
 • Działania pokryzysowe (4 godz.)
PRZYKŁADY SYTUACJI KRYZYSOWYCH I ICH ROZWIĄZYWANIA
(20 godz.)
 • Kryzys psychologiczny (4 godz.)
 • Kryzys epidemiologiczny (4 godz.)
 • Kryzys ekologiczny (4 godz.)
 • Kryzys ekonomiczny (4 godz.)
 • Kryzys społeczny (4 godz.)
SYSTEM ZARZĄDZANIA PODMIOTEM LECZNICZYM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ
(14 godz.)
 • Szpital jako przedmiot w sytuacji kryzysowej (zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne) (4 godz.)
 • Zapobieganie zakłóceniom funkcjonowania podmiotu leczniczego na przykładzie szpitala / Przygotowanie na sytuacje kryzysowe (4 godz.)
 • Reagowanie w sytuacjach zagrożenia lub zakłócenia pracy szpitala – procedury kryzysowe w szpitalu (4 godz.)
 • Odbudowa poniesionych strat  (2 godz.)
SYTUACJE KRYZYSOWE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA
(12 godz.)
 • Najgłośniejsze kryzysy w ochronie zdrowia – studia przypadków (4 godz.)
 • Przykłady dobrych i złych praktyk w zarządzaniu kryzysem (4 godz.)
 • Nowe wyzwania ochrony zdrowia w Polsce wobec sytuacji kryzysowej związanej z pandemią koronawirusa (4 godz.)
PROJEKT I EGZAMIN
(12 godz.)

Seminarium dyplomowe (12 godz.)