Program studiów

Program studiów dla kierunku Zarządzanie strategiczne innowacją w biznesie.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM
(38 godz.)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o indywidualne cechy zarządzającego oraz budowanie zespołu w oparciu o styl pracy i profil behawioralny (FRIS, Gallup, Mayers-Bridge) (8 godz.)
 • Tworzenie modeli biznesowych (6 godz.)
 • Zarządzanie portfolio produktów i usług firmy (6 godz.)
 • Tworzenie kompleksowej strategii przedsiębiorstwa w oparciu o model TOWS (6 godz.)
 • Ocena potencjału przedsiębiorstwa i ochrona przed zagrożeniami (6 godz.)
 • Wyznaczanie celów krótko i długoterminowych (6 godz.)
TWORZENIE KULTURY INNOWACJI
(54 godz.)
 • Modele zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie (6 godz.)
 • Rola i umiejscowienie innowacji w strategii przedsiębiorstwa (6 godz.)
 • Budowa wartości dodanej - proces powstawania produktu/ innowacji w firmie i kluczowe wykorzystywane w tym procesie narzędzi i aktywa (6 godz.)
 • Wzmacnianie źródeł powstawania innowacji w przedsiębiorstwie/ wdrażanie systemów innowacji pracowniczej (6 godz.)
 • Strategiczne zarządzanie w warunkach niepewnością (6 godz.)
 • Komunikacja wewnętrzna oparta o stałą obecność innowacji w przedsiębiorstwie (6 godz.)
 • Innovation Manager - facylitator innowacji i jego rola w firmie (6 godz.)
 • Praktyczne podejście do tworzenia innowacji w firmie (6 godz.)
 • Narzędzia wspierające generowanie i wdrażanie innowacji w firmie (6 godz.) 
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
(50 godz.)
 • Komunikacja wewnętrzna firmy. Praca w modelu zdalnym i rozproszonym (8 godz.)
 • Zarządzanie zmianą na poziomie projektowym i organizacyjnym (6 godz.)
 • Rola planowania strategicznego i eksperymentu w rozwoju organizacji (6 godz.)
 • Kultura organizacyjna firmy jako czynnik przewagi rynkowej (6 godz.)
 • Zmiana sposobu komunikacji wewnątrz firmowej z synchronicznej na asynchroniczną (6 godz.)
 • Efektywna komunikacja zdalna oraz sposoby produktywnej kontroli i motywacji pracowników (6 godz.)
 • Zdalne procesy biznesowe (rekrutacja, onboarding i redukcja zatrudnienia, zarządzanie ludźmi (6 godz.)
 • Metodologia zwiększania efektywności pracy w modelu zdalnym (remote management, remote leadership) (6 godz.)
RELACJA Z RYNKIEM
(22 godz.)
 • Pozycjonowanie rynkowe (6 godz.)
 • Strategia budowania przewag (6 godz.)
 • Strategia przedsiębiorstwa na styku celów biznesowych oraz komunikacyjnych (6 godz.)
 • Budowanie komunikacji marketingowa wobec rynku docelowego (4 godz.)
PROJEKT
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.