Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie kryzysem i zmianą 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 150 + 32 godz. zajęć w formie e-learningu
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
KRYZYS I ZMIANA W ORGANIZACJI. PSYCHOLOGIA ZMIANY
(16 godz.)
 • Czym jest zmiana? Postawy wobec zmian (3 godz.)
 • Etapy przechodzenia przez zmianę (5 godz.)
 • Kryzys w działaniu. Szansa czy zagrożenie? (2 godz.)
 • Obszary działania w kryzysie. Koncepcja "Krąg Wpływu - Krąg Zainteresowania" (2 godz.)
 • Metody transformowania schematów myślowych związanych ze zmianą (2 godz.)
 • Przykłady biznesowe - case study (2 godz.)
INDYWIDUALNE KONSULTACJE STYLU MYŚLENIA I DZIAŁANIA (FRIS)
(2 godz.)
 • Konsultacje online (2 godz.)
DECYZJE FINANSOWE W KRYZYSIE
(16 godz.)
 • Rachunki kosztów, a skuteczność podejmowanych decyzji – gra decyzyjna (6 godz.)
 • Throughput Accounting – wprowadzenie (2 godz.)
 • Decyzje menedżerskie oparte na Throughput Accounting (8 godz.)
BUDOWANIE ZESPOŁU OTWARTEGO NA ZMIANY
(18 godz.)
 • Etapy rozwoju organizacji - przydatne narzędzia (4 godz.)
 • Fazy rozwoju zespołu - rola lidera (4 godz.)
 • Czynniki oporu wobec zmian i dysfunkcje pracy zespołowej (4 godz.)
 • Style myślenia i działania a zachowania w kryzysie i zmianie FRIS (6 godz.)
ZESPÓŁ NA DRODZE ZMIAN - GRA SYMULACYJNA LEAN MANAGEMENT
(16 godz.)
 • Wprowadzenie do Lean Management. Droga ciągłych zmian (2 godz.)
 • Przegląd skuteczności narzędzi doskonalenia procesów i redukcji kosztów operacyjnych (14 godz.)
PODEJMOWANIE DECYZJI W KRYZYSIE
(16 godz.)
 • Cykl podejmowania decyzji (4 godz.)
 • Podejmowanie i kalkulowanie ryzyka (4 godz.)
 • Metody i techniki decyzyjne - ćwiczenia (4 godz.)
 • Action Learning (4 godz.)
PROBLEM SOLVING Z ELEMENTAMI DESIGN THINKING
(16 godz.)
 • Definiowanie problemu i poszukiwanie przyczyn źródłowych (4 godz.)
 • Poszukiwanie rozwiązań problemu (2 godz.)
 • Testowanie rozwiązań - bezpieczne wdrażanie zmian (6 godz.)
 • Monitorowanie skutków wprowadzonych rozwiązań (2 godz.)
 • Standaryzacja i rozpowszechnienie rozwiązań (2 godz.)
KOMUNIKACJA W ZMIANIE I SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
(16 godz.)
 • Rola komunikacji w procesie zmiany (4 godz.)
 • Zasady skutecznej argumentacji zmiany (4 godz.)
 • Komunikacja budująca motywację i zaangażowanie (2 godz.)
 • Wykorzystanie storytellingu w procesie wprowadzania zmian - sesja kreatywna (6 godz.)
DAILY MANAGEMENT
(16 godz.)
 • Wartości zespołu a jego bezpieczeństwo mentalne (1 godz.)
 • Piramida wskaźników i celów (3 godz.)
 • Zasady budowy komunikacji wizualnej w strukturze organizacyjnej (8 godz.)
 • Spotkania zespołów przy tablicach wizualnych (4 godz.)
ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W KRYZYSIE I ZMIANIE
(16 godz.)
 • Inteligencja emocjonalna i jej rola w sytuacjach trudnych i kryzysowych (4 godz.)
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej (4 godz.)
 •  Stres - definicja, przyczyny, dynamika. Wpływ stresu na jednostkę i organizację (5 godz.)
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami w sytuacjach kryzysowych (3 godz.)
ZARZĄDZANIE POSTĘPEM ZMIANY Z WYKORZYSTANIEM MAPY DROGOWEJ SZYBKIEJ ŚCIEŻKI I SCRUM
(16 godz.)
 • Budowa mapy drogowej szybkiej ścieżki (3 godz.)
 • Cykl ScrumLean. Jak zarządzać postępem prac projektowych? (2 godz.)
 • Budowa roadmapy i tablicy scrum w praktyce (3 godz.)
 • Symulacja zarządzania postępem w projekcie (6 godz.)
 • Doskonalenie procesu wdrożenia zmian z wykorzystaniem retrospektywy  (2 godz.)
PROJEKT
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)