dr Sebastian Artur Zdończyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz psycholog/psychoonkolog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka sp. z o.o. w Słupsku w Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku.  Absolwent studiów podyplomowych w zakresie: Psychoonkologii Klinicznej (Gdański Uniwersytet Medyczny), Psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański), Geriatrii z medycyną paliatywną i elementami opieki paliatywnej (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) oraz Seksuologii klinicznej (Uniwersytet SWPS). Doktorat podejmujący problematykę zdrowia seksualnego kobiet leczonych z powodu choroby nowotworowej piersi uzyskał w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (2015r). Autor publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Członek zarządu - sekretarz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. 

Iwona Danilewicz
Dr n. med. Iwona Danielewicz

Od 20 lat pracuję jak onkolog na oddziale onkologii oraz w poradni onkologicznej, gdzie na codzień spotykam pacjentów ze świeżo postawioną diagnozą onkologiczną,  tych, którzy są w trakcie terapii przeciwnowotworowej lub  ją ukończyli i pozostają pod opieką lekarską po chorobie. Opiekuję się również chorymi w czasie leczenia paliatywnego, towarzysząc im terminalnym okresie choroby.
Specjalizacje: radioterapia, onkologia kliniczna. Doktorat z pogranicza  hematologii i medycyny nuklearnej. 
Od 2018 roku ordynator oddziału stacjonarnego onkologii klinicznej, współtwórczyni i członek interdyscyplinarnego zespołu Breast Cancer Unit w Gdyńskim Centrum Onkologii.  

Karolina Jezionek

Karolina Jezionek- psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Na co dzień pracuje w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Redłowie, w Gdyńskim Centrum Onkologii. Współpracuje z osobami chorującymi onkologicznie oraz ich bliskimi na każdym etapie choroby i zdrowienia. Szczególny nacisk kładzie na podniesienie jakości i komfortu życia osób, którym towarzyszy. Bliskie są jej zagadnienia zmian poznawczych pojawiających się w trakcie i po leczeniu onkologicznym, doświadczenia choroby nowotworowej jako traumatycznego wydarzenia oraz dobrej śmierci. Wspiera również rodziców, którzy chcą porozmawiać o tym, jak przekazywać dzieciom trudne informacje.
Od 2017 maiała zaszczyt współtworzyć Warsztaty Świadomości Onkologicznej, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, w ramach współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi. Praktyki zawodowe odbywała pod kierunkiem dr Joanny Kozaki w Klinice Onkologii i Radioterapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Jako członek Komitetu Organizacyjnego, pomagała w przygotowaniu 13. Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej „Psychoonkologia w onkologii- onkologia w psychoonkologii”. Obecnie współtworzy w centrum profilaktyki nowotworowej, nowy projekt zrzeszający specjalistów zajmujących się edukacją i ochroną zdrowia na terenie Polski. 
Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie z Psychologii, specjalność Neurobiopsychologia, na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie uzyskała dyplom studiów podyplomowych z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Gdańskim.
Studia podyplomowe z Psychoonkologii na Wyższej Szkole Bankowej stworzone są przez specjalistów, którzy każdego dnia pracują na oddziałach szpitalnych oraz z osobami chorującymi onkologicznie i ich bliskimi. Zakres pomocy psychoonkologicznej obejmuje zagadnienia nie tylko psychologiczne, ale przede wszystkim najnowszą wiedzę kliniczną, dietetyczną, fizjoterapeutyczną i inne, które podczas tych studiów chcemy Państwu przekazać. 

Dorota Grabowska
Dorota Grabowska

psycholog, psychoonkolog 
Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej i z psychoonkologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jest związana z Infolinią Onkologiczną PTPO działającą w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku od początku jej istnienia, a od ponad siedmiu lat w charakterze koordynatorki. Na co dzień pracuje w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni (Gdyńskie Centrum Onkologii), jest członkiem BreastCancer Unit Gdynia, współpracuje z Modelem Zintegrowanej Opieki dla Chorych na POChP przy Klinice Alergologii i Pneumonologii UCK w Gdańsku, a takżelicznymi stowarzyszeniami i fundacjamidziałającymi na rzeczosób z doświadczeniem choroby onkologicznej i ich bliskich. W latach 2012 – 2015 pracowała jako psycholog w Klinice Onkologii i Radioterapii UCK w Gdańsku. Prowadziła liczne warsztaty i szkolenia dla personelu medycznego, a także współpracowała z kilkoma pomorskimi uczelniami wyższymi (UG, GUMed, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, WSB i PSW) jako wykładowca i opiekunka praktyk studenckich. W swojej pracy stara się czerpać wiedzę i inspiracje z różnych nurtów psychologii i nauk pokrewnych, podkreślając znaczenie zindywidualizowanego podejścia do każdego człowieka. Jej zainteresowania zawodowe kształtują się wokół kilku obszarów: psychoonkologii, pomocy psychologicznej osobom chorującym somatycznie, problematyki żałoby i osierocenia, psychologii zdrowia, psychologicznych aspektów prokreacji, a także rozwoju osobistego, arteterapii i komunikacji interpersonalnej.