Program studiów

Program kierunku
188 godz., 120 godz. praktyk, 12 zjazdów, 3 semestry 

Liczba miesięcy nauki: 12
Liczba godzin: 188 + 120 godz. praktyk
Liczba semestrów: 3
PRZYGOTOWANIA W ZAKRESIE PEDAGOGICZNYM
(60 godz.)
 • Podstawy pedagogiki ogólnej (12 godz.)    
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe (12 godz.)    
 • Teoria wychowania (12 godz.)    
 • Warsztat umiejętności wychowawczych (12 godz.)            
 • Koncepcje pracy i etyka zawodu nauczyciela psychologa (12 godz.)
MODUŁ PRZYGOTOWANIA W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM
(120 godz.)
 • Wspomaganie nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych (12 godz.)    
 • Diagnoza w pracy nauczyciela psychologa (16 godz.)
 • Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się (16 godz.)    
 • Podstawy dydaktyki ogólnej     (12 godz.)    
 • Wspieranie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych (12 godz.)
 • Interwencja kryzysowa i mediacje (12 godz.)        
 • Bezpieczeństwo i profilaktyka zdrowia dzieci w placówkach edukacyjnych (12 godz.)
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (12 godz.)        
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (16 godz.)
PROJEKT
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
PRAKTYKI
(120 godz.)
 • Praktyka w przedszkolu (40 godz.) 
 • Praktyka w szkole podstawowej (40 godz.) 
 • Praktyka w szkole ponadpostawowej (40 godz.) 
FORMA ZALICZENIA

Prace międzysemestralne oraz egzamin końcowy polegający na obronie pracy dyplomowej.