Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa oraz przygotowanie uczestników do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych 
w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty. W trakcie praktyk pedagogicznych absolwenci nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych oraz zadań z obszaru  pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Co zyskujesz?

  • Przygotujesz się do pracy w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych
  • Poznasz procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się
  • Przygotujesz się do kompleksowego realizowania zadań dydaktycznych, doskonalenia kompetencji wychowawczych i opiekuńczych, samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów
  • Odbędziesz praktyki pedagogiczne, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniami, niezbędne do zarządzania grupą, diagnozowania indywidualnych potrzeby uczniów oraz konfrontowania nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Dla kogo?

  • Dla absolwentów studiów na kierunku psychologia , którzy planują uzyskać uprawnienia do pracy w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej oraz posiadają dyplom magistra psychologii.
  • Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450).

Program studiów

Program kierunku
188 godz., 120 godz. praktyk, 12 zjazdów, 3 semestry 

Liczba miesięcy nauki: 12
Liczba godzin: 188 + 120 godz. praktyk
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Anna Pyć
Emilia Niemiec-Jasińska
mgr Monika Modrzejewska-Szeląg
Anna Pyć

mgr Anna Pyć - jest matematykiem i terapeutą pedagogicznym, nauczycielem dyplomowanym – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od szesnastu lat prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą, w czasie których wdraża elementy terapii pedagogicznej. Będąc praktykiem dokonuje...

Emilia Niemiec-Jasińska

Emilia Niemiec-Jasińska – psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Uniwersytet Gdański oraz studia z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 17 lat związana zawodowo ze szkołą, gdzie zajmuje się psychologicznym 
i pedagogicznym...

mgr Monika Modrzejewska-Szeląg

Menedżer kierunku Pedagogika i wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. 
Jest surdologopedą, terapeutą pedagogicznym, terapeutą wczesnej interwencji oraz integracji sensorycznej, nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz...

Poznaj innych wykładowców

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

Parter - pokój 1
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

E-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl
Tel.: studia I i II stopnia 58 350 20 84 studia podyplomowe 58 669 77 21

Godziny otwarcia:
  • pn-wt: 09:00-16:00
  • śr: 08:00-16:00
  • cz-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF