Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów

Studia przygotowują do pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Co zyskujesz?

Absolwenci studiów uzyskują świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Możliwe do nabycia kwalifikacje do nauczania przedmiotu: klasy IV – VIII szkoły podstawowej i/lub szkoła ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I i II stopnia).
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Edukacji z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów

Program kierunku Przygotowanie pedagogiczne.

Liczba miesięcy nauki: 17
Liczba godzin: 398 + 150 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 19
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Krystyna Laudańska
Krystyna Laudańska

mgr ekonomii, absolwentka Wydziału Ekonomicznego  Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej;  nauczyciel dyplomowany; ukończyła studia podyplomowe w zakresie  zarządzania oraz fundusze strukturalne UE i kierowanie projektami na Uniwersytecie Gdańskim;  kurs kwalifikacyjny z nadzoru...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

Parter - pokój 1
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

E-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl
Tel.: studia I i II stopnia 58 350 20 84 studia podyplomowe 58 669 77 21

Godziny otwarcia:
  • pn-wt: 09:00-16:00
  • śr: 08:00-16:00
  • cz-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF