Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Programista Java Developer.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Narzędzia programisty i komunikacja w zespole
(16 godz.)
 • Konsole i podstawy linuxa (4 godz.)
 • IDE i praca z debugerem (2 godz.)
 • Systemy zarządzania zadaniami (4 godz.)
 • Zaawansowane funkcje przeglądarek internetowych (2 godz.)
 • Komunikacja z klientem (2 godz.)
 • Przepływ informacji i zadań w firmie IT (2 godz.)
Systemy kontroli wersji
(8 godz.)
 • Git i Github (2 godz.)
 • Branche, wersje, pullrequesty (2 godz.)
 • Zasady pracy zespołowej nad projektem (2 godz.)
 • Recenzowanie kodu (2 godz.)
Podstawy baz danych
(16 godz.)
 • Pobieranie, aktualizowanie i usuwanie danych (4 godz.)
 • Tworzenie baz danych i aktualizacja struktury tabel (4 godz.)
 • Zaawansowane zapytania i widoki (4 godz.)
 • Transakcje w bazach danych (4 godz.)
Java i programowanie obiektowe
(36 godz.)
 • Java jako środowisko pracy (2 godz.)
 • JVM i kompilator (2 godz.)
 • Klasy i dziedziczenie (8 godz.)
 • Zaawansowane techniki obiektowe (8 godz.)
 • Wstępne zadania do budowy projektu pokazowego (16 godz.)
Projektowanie baz danych i przechowywanie informacji
(12 godz.)
 • Modelowanie danych (4 godz.)
 • Współpraca pomiędzy aplikacją a bazą danych (4 godz.)
 • Mapowanie tabel na obiekty (4 godz.)
Komunikacja z innymi systemami
(12 godz.)
 • Implementacja REST API (10 godz.)
 • SOAP i inne protokoły (2 godz.)
Podstawy budowy UI
(12 godz.)
 • Java Server Pages (3 godz.)
 • Podstawy CSS i JavaScript (3 godz.)
 • Bootstrap (5 godz.)
 • Zasady projektowania UI (1 godz.)
Wzorce projektowe
(16 godz.)
 • Warstwy aplikacji - MVC (2 godz.)
 • Wybrane frameworki (4 godz.)
 • Przeniesienie projektu pokazowego na wybrany framework (10 godz.)
Podstawy testów automatycznych
(8 godz.)
 • Zasady pisania testów automatycznych (2 godz.)
 • Zasady współpracy z testerami (2 godz.)
 • JUnit (4 godz.)
Podstawy bezpieczeństwa aplikacji
(8 godz.)
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników (4 godz.)
 • Autoryzacja i uwierzytelnianie (4 godz.)
Projekt
(32 godz.)
 • Przygotowanie indywidualnego projektu pokazowego w oparciu o zasady rzeczywiście stosowane w firmach IT (32 godz.)
FORMA ZALICZENIA:

testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.

Forma zajęć:

Zajęcia realizowane w formie praktycznych ćwiczeń.