Opis kierunku

W ostatniej dekadzie można było obserwować dynamiczny rozwój technologiczny nie tylko w zakresie modernizacji systemów informatycznych, ale transformacji całych modeli biznesowych i rynków. Obecnie transformacja technologiczna jest wręcz wymuszona przez sytuację związaną z pandemią i z tego względu jeszcze bardziej przyspieszona. W  celu wykorzystania pełnego potencjału w erze cyfrowej, mając na względzie uwarunkowania wynikające z Covid-19, firmy muszą przeanalizować swoją strategię i na tej podstawie podjąć decyzje jak ma wyglądać ich model operacyjny, w jaki sposób przeorganizować swoje struktury oraz procesy. Technologia staje się fundamentem, bez której przedsiębiorstwa już w tej chwili nie mogą funkcjonować. Transformacja technologiczna obejmuje nie tylko biznes, ale wszelkie dziedziny życia. Chmura, AI, 5 G to technologie bez których trudno budować konkurencyjny biznes. W online rozwija się także rozrywka. Gry pozwalają odtworzyć świat. Izolacja spowodowała wzrost czasu przeznaczonego na gry i wydanych na nie pieniędzy.  Dlatego dziś nowe technologie stanowią zarówno szansę na rozwój, jak i wyzwanie związane z bezpieczeństwem ich stosowania. Celem studiów jest praktyczne i kompleksowe zaznajomienie uczestników z aktualną problematyką prawną rozwoju nowych technologii. Uczestnicy zapoznają się na studiach z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie prawnej ochrony nowych technologii, ich ekspansji na rynki zagraniczne.  Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie rozwiązań prawnych odnoszących się do nowoczesnych technologii. Kierunek ten w szczególny sposób dedykowany jest dla przedstawicieli szeroko pojętych zawodów prawniczych oraz menedżerów zarządzających projektami, w sektorze mediów, IT i telekomunikacji, ale także dla pracowników instytucji publicznych odpowiedzialnych za obszar nowych technologii, oraz innych osób zajmujących się prawem nowoczesnych technologii. Program studiów obejmuje nie tylko specjalistyczne aspekty prawne związane z szeroko pojętymi nowoczesnymi technologiami, ale także liczne zagadnienia pozaprawne, takie jak zarządza nie projektami IT, strategie outsourcingu czy też negocjacje umów IT. Prowadzący to w dużej mierze praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w danej dziedzinie. Studia będą prowadzone według metody studium przypadku. Metoda ta umożliwia zaangażowanie uczestników studiów w proces kształcenia i umożliwia rozwinięcie wiedzy praktycznej.  Uczestnicy studiów dzięki tej metodzie zrozumieją praktyczne problemy prawne, biznesowe i technologiczne. 
 

Cel

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z szeroko rozumianym prawem nowych technologii, w tym: 
•    zapoznanie uczestników z zasadami sporządzenia i negocjacji umów IT, w tym umów  na wdrożenie systemów informatycznych, umów dotyczących oprogramowania komputerowego, umów outsourcingowych, umów dotyczących utrzymania i serwisu oprogramowania i systemów IT, 
•    przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielna sporządzanie 
i weryfikację przez uczestników umów licencji, umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów utrzymaniowych (serwisowych), regulaminów serwisów internetowych, 
•    zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami handlu elektronicznego (umowy, aukcje internetowe, ochrona konsumenta, sklepy internetowe), świadczenia usług drogą elektroniczną,  
•    przekazanie wiedzy dotyczącej prawnych aspektów e-marketingu oraz e –promocji,  
•    przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych w projektach IT,
•    przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej  postępowań o zamówienia publiczne 
w zakresie IT (np. zamówienia systemów informatycznych, usług informatycznych).  

Co zyskujesz?

Dzięki uczestnictwie w studiach:
•    poznasz zasady sporządzania umów IT, w tym umów na wdrożenie systemu informatycznego, umów outsourcingowych, umów licencji na oprogramowanie, itp.
•    poznasz regulacje z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym zasady sporządzania umów autorsko prawnych,
•    poznasz najnowsze tendencje w zakresie prawa IT, w tym prawne aspekty robotyki 
i sztucznej inteligencji (AI), big data, blockchain, smart contracts,
•    zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji kontraktów IT,
•    poznasz zasady zawierania umów IT w trybie zamówień publicznych,
•    zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych 
w projektach IT,
•    będziesz mógł nawiązać kontakty zawodowe oraz wymieniać doświadczenia 
z prawnikami oraz innymi przedstawicielami sektora IT.

Dla kogo?

Studia skierowane do:
•    osób wykonujących zawody prawnicze (sędziowie, prokuratorzy, radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi);
•    prawników wewnętrznych, zwłaszcza przedsiębiorstw informatycznych 
i technologicznych;
•    właścicieli i menedżerów innowacyjnych spółek technologicznych;
•    pracowników instytucji publicznych i samorządowych;
•    osób  negocjujących i zarządzających umowami IT,
•    dyrektorów i menedżerów I,. 
•    innych osób zainteresowanych prawem nowych technologii oraz digitalizacją usług 
i procesów.

Program studiów

Program studiów dla kierunku Prawo nowoczesnych technologii

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 178
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF