mgr inż. Paweł Woźniak
mgr inż. Paweł Woźniak

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Konsultant SAP w modułach: MM / WM / QM / PP w obszarze funkcjonalnym, technicznym oraz na płaszczyźnie procesów logistycznych w wiodących zakładach przemysłu chemicznego w Polsce. Doradca w zakresie wykorzystywania modułów SAP: MM / WM / QM / PP. Praca z użytkownikami, polegająca na wspieraniu i pogłębianiu wiedzy dotyczącej fachowego wykorzystania SAP w procesach zachodzących w organizacji.

Marek Gurak
Marek Gurak

Menadżer, praktyk gospodarczy, przez ostatnie lata w różnych branżach gospodarczych zarządzał wieloma obszarami biznesu. Głównym obszarem zainteresowań jest optymalizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Realizował projekty budowy dedykowanych algorytmów harmonogramowania zadań produkcyjnych. Dysponuje doświadczeniem zarządzania w środowisku międzynarodowym, kierował firmami produkcyjnymi w Niemczech i Turcji. Posiada praktyczną wiedze w zakresie zarządzania produkcją.

Wojciech Kapeliński

Absolwent wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej w specjalności organizacja produkcji. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Planowania i Sterowania Produkcją, a w szczególności Zaawansowanego Planowania i Harmonogramowania Produkcji, Planowania Potrzeb Materiałowych (ang. MRP) oraz wykorzystania systemów klasy ERP. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe we wdrażaniu systemu Siemens Opcenter APS w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Ireneusz Kuterek

Architekt rozwiązań systemów planowania produkcji. Absolwent Politechniki Gliwickiej. Wdrażał SAP ERP, największy projekt to 2500 użytkowników na starcie rozwiązania. Doświadczenie zdobywał, jako konsultant realizując ponad 20 projektów z różnych dziedzin w tym kilka polegających na ścisłej kooperacji firmy informatycznej z firmą konsultingową.Przez 4 lata był zatrudniony w charakterze planisty. Zrealizował projekty, których celem było opracowanie dedykowanego systemu planistycznego. Od 6 lat wdraża dedykowane rozwiązania planistyczne (model planowania, narzędzia planistyczne) dotyczące planowania produkcji w warunkach dynamicznie zmieniającego się popytu.