Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APS.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
PODSTAWY PLANOWANIA PRODUKCJI
(16 godz.)
 • Pojęcia i istota planowania produkcji w przedsiębiorstwie
 • Rodzaje planów sporządzanych w przedsiębiorstwie
 • Podejścia do planowania produkcji
 • Operacyjne planowanie produkcji
 • Elementy składowe planowania operacyjnego
 • Decyzje podejmowanie w operacyjnym planowaniu produkcji
 • Przegląd systemów informatycznych wspomagających operacyjne planowanie produkcji
   

Poznasz podstawy planowania produkcji.

PLANOWANIE PRODUKCJI WEDŁUG APICS
(16 godz.)
 • Planowanie produkcji według standardów APICS:
  • Planowanie sprzedaży i operacji
  • Harmonogram główny produkcji
  • Planowanie zapotrzebowania materiałowego
  • Planowanie zdolności produkcyjnych
  • Sterowanie wykonaniem produkcji
  • Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji

Poznasz najlepsze rozwiązania i praktyki planowania i harmonogramowania produkcji.

PLANOWANIE PRODUKCJI Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SAP S/4 HANA
(32 godz.)
 • Dane podstawowe w procesie produkcji
 • Realizacja procesu produkcji
 • Planowanie potrzeb materiałowych MRP
 • Główny harmonogram produkcji MPS
 • Planowanie sprzedaży
 • Planowanie długoterminowe
 • Strategie planistyczne
   

Nauczysz się stosować w praktyce system SAP S/4 HANA do planowania i harmonogramowania produkcji.

HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SIEMENS OPCENTER APS
(48 godz.)
 • Wprowadzenie do systemu Siemens Opcenter APS 
 • Konfigurowanie systemu Siemens Opcenter APS 
 • Współpraca z systemami klasy ERP i MES
 • Definiowanie parametrów podstawowych
 • Definiowanie zasobów oraz ograniczeń
 • Definiowanie kalendarzy pracy
 • Wbudowane reguły harmonogramowania:
  • FCS
  • APS
 • Konfiguracja (dostosowywanie) systemu oraz API
 • Harmonogramowanie produkcji z wykorzystaniem predefiniowanych reguł harmonogramowania
 • Harmonogramowanie produkcji z wykorzystanie dedykowanych reguł harmonogramowania

Zdobędziesz podstawowe umiejętności poruszania się po systemie Siemens Opcenter APS, poznasz architekturę tego systemu i napiszesz pierwszy harmonogram produkcji.

PLANOWANIE PRODUKCJI Z WYKORZYSTANIEM VBA MS EXCEL
(40 godz.)
 • Logika biznesowa komponentów planowania aktywnego
 • Integracja (np. z systemem klasy ERP), generowanie zleceń, zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi jak i fakultatywnymi
 • Obsługa sezonowości (produkcja na magazyn produktów listy push)
 • Gotowość do obsługi nagłych wzrostów popytu trudnych do przewidzenia („pików”)
 • Optymalizacja przezbrojeń (cel: 100% sprzedaży, a nie minimalizacja kosztów)
 • Redukcja nadgodzin (odejście od planowania reaktywnego)
 • Stabilizacja zatrudnienia
 • Optymalizacja poziomu wykorzystania urządzeń technologicznych
 • Ograniczenie poziomu stanów magazynowych
   

Zdobędziesz podstawowe umiejętności wykorzystania VBA MS Excel, poznasz przykładową architekturę systemu Planowania Aktywnego VBA i napiszesz pierwszy program harmonogramowania w VBA MS Excel.

EGZAMIN / PODSUMOWANIE
(8 godz.)

Podsumowanie roku oraz egzamin zaliczeniowy.

FORMA ZALICZENIA
 • egzamin końcowy
 • praktyczna praca projektowa pisana pojedynczo lub w grupach