Program studiów

Program studiów dla kierunku Nowe media i dziennikarstwo internetowe.

Program 174 godz. – 60 godz. stacjonarnie i 114 godz. online

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 174
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
PROPEDEUTYKA DZIENIKARSTWA. NORMY, ZASADY, ETYKA. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE REDAKCJĄ ONLINE
(26 godz.)

•    Specyfika zawodu dziennikarza (8 godz.)
•    Rola mediów i kodeksy środków społecznego przekazu (6 godz.)
•    Standardy dziennikarstwa i etyczne zasady zbierania informacji (6 godz.)
•    Redakcja w firmie medialnej, struktura, newsroom, działy i obszary tematyczne (6 godz.)

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE. SPECYFIKA PRACY W NOWYCH MEDIACH
(26 godz.)

•    Przyszłość mediów w epoce cyfrowej. Gatunki dziennikarskie (6 godz.)
•    Dziennikarstwo internetowe (6 godz.)
•    Podstawowe zasady zbierania informacji. Zbiór dobrych praktyk dziennikarza internetowego i dekalog redaktora (6 godz.)
•    Fake newsy w sieci, ich społeczna szkodliwość i jak z nimi walczyć (8 godz.)

DZIENNIKARSKA PRACA Z TEKSTEM W NOWYCH MEDIACH. JAK PISAĆ DO INTERNETU
(26 godz.)

•    Źródła informacji oraz warsztat pracy reportera w klasycznych i nowych mediach (6 godz.)
•    Budowa tekstu w internecie. Konstrukcja leadu. Sposoby dobierania ilustracji 
i materiałów wideo (8 godz.)
•    Zasady publikowania tekstów w Internecie i matryca kluczowych treści (6 godz.)
•    Zasady budowania zaufania do redakcji, parametrów jakościowych 
i zaangażowania użytkownika serwisu internetowego (6 godz.)

NARZĘDZIA MONITORUJĄCE UŻYTKOWNIKÓW I RUCH W SERWISACH INTERNETOWYCH.
(26 godz.)

•    Przegląd narzędzi do monitorowania ruchu sieciowego I źródła ruchu sieciowego (6 godz.)
•    Google Analitycs (8 godz.)
•    Metody efektywnego publikowania tekstów (6 godz.)
•    Wykorzystywanie mediów społecznościowych w pracy dziennikarskiej (6 godz.)

SOCIAL MEDIA I ZASADY BUDOWANIA SPOŁECZNOŚCI
(30 godz.)

•    Przegląd najważniejszych mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, You Tube. Trendy w Polsce i na świecie (6 godz.)
•    Zasady budowania społeczności (6 godz.)
•    Przygotowanie czytelnego posty na FB zachęcający do interakcji (6 godz.) 
•    Nowe funkcje bezpieczeństwa, nawigacji i zarządzania stronami na FB (6 godz.)
•    Tworzenie postów i ich publikacja na FB. Warsztaty (6 godz.)

WIDEO JAKO NAJBARDZIEJ ANGAŻUJĄCE MEDIUM
(32 godz.)

•    Wideo jako dodatkowe źródło treści (6 godz.)
•    Relacje wideo z debat, konferencji, eventów, spotkań (6 godz.)
•    Warsztat dziennikarza – przygotowanie się do live’u. Podstawy montażu (6 godz.)
•    Transmisje na żywo na Facebooku. Sposoby ich promowania, interakcji 
z odbiorcami (6 godz.)
•    Warsztaty w studiu wideo (8 godz.)

PROJEKT
(8 godz.)

•    Seminarium projektowe (8 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.