Opis kierunku

Wyższe Szkoły Bankowe z całej Polski i Dolnośląska Szkoła Wyższa rozpoczęły współpracę dotyczącą prowadzenia studiów podyplomowych w formule online. Kierunek, który Cię interesuje jest właśnie efektem tego projektu. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Powiedzenie „świat jest globalną wioską” to codzienność menedżera ds. eksportu. Każdego dnia prowadzi rozmowy, negocjacje, rozlicza międzynarodowe transakcje i organizuje spedycję tak, jakby odbywało się to po sąsiedzku. Czasem bywa też zdobywcą nowych rynków – układa strategie, zawiera umowy, nawiązuje kontakty handlowe. Jasne jest więc, że aby stać się skutecznym menedżerem ds. eksportu, potrzebna jest rozległa wiedza z zakresu eksportu, logistyki, analityki finansowej, strategii marketingowych i biegła znajomość najnowszych narzędzi internetowych. Umiejętności te zdobędziesz podczas zajęć i warsztatów z aktywnymi zawodowo, doświadczonymi specjalistami wszystkich tych dziedzin. 

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ekspansji zagranicznej. Studia dostarczą wiedzy potrzebnej do analizy rynków zagranicznych, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także zapoznają ze sposobami realizacji transakcji w handlu zagranicznym, formami finansowania i rozliczeń. Absolwenci zdobędą także umiejętności podstaw prowadzenia negocjacji i zawierania umów handlowych oraz wypełniania dokumentów handlowych.

Wyższe Szkoły Bankowe z całej Polski i Dolnośląska Szkoła Wyższa rozpoczęły współpracę dotyczącą prowadzenia studiów podyplomowych w formule online. Kierunek, który Cię interesuje jest właśnie efektem tego projektu. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Studia na tym kierunku prowadzone są zawsze w formule online (bez względu na sytuację pandemiczną).
Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem, łącząc się z nami z miejsca, w którym aktualnie przebywasz.
Korzyści ze studiowania online Możliwość studiowania online, bez wychodzenia z domu, to duża oszczędność czasu. Dodatkowym atutem studiów w WSB, jest darmowa licencja do MS 365 dla uczestników, dzięki której będziesz mieć dostęp do niezbędnych narzędzi wykorzystywanych w procesie nauczania.

Korzyści

Absolwenci poznają proces ekspansji zagranicznej, na który składa się m.in.: analiza rynku, zdobycie zagranicznego partnera biznesowego, zawarcie umowy międzynarodowej, organizacja spedycji, rozliczenie transakcji międzynarodowej. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie wypełniania dokumentów handlowych oraz korzystania z narzędzi Internetowych pomocnych w rozwoju eksportu takich jak portale B2B, Google Analytics, zagraniczna reklama internetowa czy też e-commerce.

Dla kogo?

 • pracownicy i właściciele firm rozwijających lub planujących rozwijać działalność na rynkach zagranicznych
 • osoby pragnące związać swoją karierę zawodową z rozwojem rynków zagranicznych

Co zyskujesz?

Nauka od praktyków – zajęcia – w formie warsztatów, dyskusji, projektów prowadzone są przez osoby zajmujące się w swojej pracy zarówno opracowywaniem strategii, analiz rynkowych, jak również eksportowaniem swoich produktów na rynki na całym świecie.

 

Spotkanie z menadżerem eksportu – eksport w praktyce – dobre praktyki eksportowe przekazane przez menedżera, którego codzienna praca polega na handlu w międzynarodowym środowisku.

Co będzie efektem kształcenia?

wiedza 

 • zdobycie wiedzy o  metodach i organizacji badań koniunktury oraz o analizie rynkowej 
 • nabycie wiedzy z zakresu etapów planowania działań eksportowych 
 • nabycie wiedzy na temat stosowania metod rozliczenia transakcji handlu zagranicznego oraz ubezpieczania transakcji eksportowych  
 • ugruntowanie wiedzy w zakresie prowadzenia negocjacji 
 • nabycie wiedzy o zewnętrznych źródłach finansowania działań eksportowych 

umiejętności  

 • stosowanie modeli strategii eksportowej 
 • konstruowanie i wybieranie optymalnych narzędzi analizy rynków zagranicznych  
 • poznanie zasady formułowania kontraktów handlu zagranicznego 
 • nabycie umiejętności funkcjonowania i komunikowania się w różnorodnych środowiskach i społecznościach, w tym w otoczeniu międzynarodowym podczas negocjacji handlowych tj. w sytuacjach sprzeczności opinii i interesów  
 • umiejętność proponowania rozwiązania dla własnej organizacji w zakresie wchodzenia na rynki zagraniczne 
 • znajdowanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności eksportowej i sporządzania wniosków 

umiejętności społeczne absolwenta 

 • jest otwarty na współpracę i budowę relacji wewnątrzgrupowych, potrafi przyjmować w grupie różne role 
 • umie pracować samodzielnie i w zespole nad budową strategii/analizą rynków/kanałami dystrybucji 
 • docenia różnorodność wśród innych ludzi, a podczas negocjacji pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy – jest tolerancyjny i otwarty  

Jakie są szczególne warunki uczestnictwa?

 • podstawowa znajomość języka angielskiego

Już nie studiujesz a nadal konsultujesz - dodatkowe konsultacje po zakończeniu studiów

 • Konsultacje on-line dla absolwentów – konsultacje w zakresie budowania strategii eksportowej i analizy rynku w terminie do 3 miesięcy od zakończenia studiów (zakres zgodny z tematyką seminariów) – 2 godz./os. 
 • Konsultacje eksperckie dla absolwentów – konsultacje sporządzonych wniosków o dofinansowanie (dla 3 najlepszych absolwentów) w okresie 6 miesięcy od zakończenia studiów (zakres zgodny z tematyką seminariów) – 2 godz./os

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Menadżer ds. eksportu.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 168
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

Parter - pokój 1
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

E-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl
Tel.: studia I i II stopnia 58 350 20 84 studia podyplomowe 58 669 77 21

Godziny otwarcia:
 • pn-wt: 09:00-16:00
 • śr: 08:00-16:00
 • cz-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF