dr Katarzyna Kulig-Moskwa
dr Katarzyna Kulig-Moskwa

Doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja zarządzanie). Adiunkt w Instytucie  Zarządzania  i Marketingu  oraz kierownik zespołu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Praktyk i teoretyk w obszarze zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, CSR. Doświadczenie w pracy w zespołach projektowych oraz jako konsultant ds. zarządzania. Trener biznesu oraz wykładowca na studiach pierwszego, drugiego stopnia i podyplomowych.  Naukowo interesuje się zagadnieniami CSR w obszarze miejsca pracy oraz rozwojem pracowników. Na co dzień współpracuje z firmami w zakresie programów dydaktycznych i konsultingowych.

Aleksandra Wojciechowska

Na co dzień pracuje we wrocławskim oddziale firmy Google, gdzie koordynuje projektami związanymi z CSR, Diversity and Inclusion (projekty międzykulturowe, wspierające zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w Polsce, wspierające różne grupy mniejszościowe) oraz rozwija kulturę wrocławskiego oddziału firmy. Aleksandra jest absolwentką Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej (Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu) oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej (Rachunkowość i Kontrola Finansowa). Współtwórca Programu WrOpenUp od 2012 educational CSR programs in cross-sector partnership (global business organisations operating in Poland, public administration and academia). 

Kasia Kubat-Eijeriks

Comunication and CSR Manager w Objectivity, gromadząca doświadczenie zawodowe w obszarach komunikacji wewnętrznej i zarządzania kapitałem ludzkim w firmach polskich i międzynarodowych. Zwolenniczka pracy na mocnych stronach i wartościach, wyznająca pogląd, że to biznes jest nośnikiem zmiany społecznej. Wolontariuszka i aktywistka społeczna, zaangażowana w budowanie dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego. Pasjonatka gry na bębnach. Mama trójki dzieci w wieku 5, 9 i 12.

Krzysztof Pokorski
Krzysztof Pokorski

Specjalista ds. CSR, absolwent studiów podyplomowych na kierunku Manager CSR w Collegium Civitas. Z wykształcenia internacjolog (ukończone studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego). Społecznik, aktywista, moderator dialogu międzysektorowego. Posiada liderskie doświadczenie w działalności pozarządowej i samorządzie studenckim. Pełnił kierowniczą funkcję we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (jednostce budżetowej Gminy Wrocław) w obszarze wolontariatu i edukacji nieformalnej, pomysłodawca programu wolontariatu miejskiego "Wspieram Wrocław". Zdobywał doświadczenie korporacyjne w firmie PwC jako specjalista od marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu. Obecnie łączy zawodowe kompetencje z pasją do rzemieślniczego piwa pełniąc rolę managera marketingu i CSR we  Browarze Stu Mostów. Odpowiedzialność społeczna, zrównoważony rozwój, empatia oraz zdrowe relacje międzyludzkie są filarami jego życia zawodowego jak i prywatnego. Jako mąż i ojciec dwóch synów realizuje się w małżeństwie i rodzicielstwie dbając jednocześnie o rozwój osobisty, w tym swoje sportowe oraz poetyckie pasje.

dr Karolina Królikowska
dr Karolina Królikowska

Doktor nauk o Ziemi w specjalności ochrona środowiska. Wykładowca przedmiotów m.in.: ekologia, ochrona środowiska, geografia turystyczna. W obszarze zainteresowań badawczych znajdują się społeczne aspekty ochrony przyrody, konflikty ekologiczne oraz turystyka. Członek stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych, gdzie działa w projektach z zakresu zarządzania obszarami chronionymi i partycypacji społecznej. Uczestnik międzynarodowych projektów naukowych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, konsultant wojewódzkich i miejskich programów ochrony środowiska w zakresie zarządzania środowiskowego. Z zamiłowania pasjonatka sztuki barmańskiej.

Anna Bergmann
Anna Bergmann

Absolwentka filologii germańskiej i studiów podyplomowych kształcenia tłumaczy języka niemieckiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka DAAD na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Od 9 lat w Capgemini Software Solutions Center. Od 5 lat odpowiedzialna za organizację akcji CSR w biurze wrocławskim i poznańskim. W zakresie obowiązków m.in. tworzenie strategii CSR oraz wspieranie inicjatyw oddolnych od pracowników, organizowanie wykładów na temat etycznej turystyki względem dzieci, zwierząt i środowiska, tworzenie i koordynowanie projektów mających na celu pomoc podopiecznym Domów Dziecka, MOPS oraz wsparcie Seniorów. Obecnie odpowiedzialna m.in. za organizację dużych eventów (na ok. 2.000 osób), międzynarodowych spotkań ekspertów IT i wizyt kluczowych klientów. Wolontariuszka i aktywistka społeczna. Miłośniczka psów i pasjonatka jazdy konnej.  

Daria Ostrowska
Daria Ostrowska

Certyfikowany Project Manager, lider zespołu, a przede wszystkim pasjonatka zarządzania projektami. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych korporacjach w sektorze finansowym, IT oraz consultingu.  Wice prezes Fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu, aktywna działaczka społeczna podnosząca kwalifikacje liderów organizacji społecznych. Rozwija świadomość na temat idei CSR wśród lokalnego biznesu, łącząc wszystkie sektory i ułatwiając współpracę reprezentantom każdego z nich, m.in. poprzez organizowanie spotkań networkingowych, konferencji czy szkoleń. Interesują ja techniki Visual Thinking oraz zwinne podejścia do zarządzania projektami.  

Piotr Felcenloben
Piotr Felcenloben

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu i realizacji dużych projektów i programów w zakresie technologii o skali krajowej i globalnej. Aktywnie działa w obszarze NGO i działalności pożytku publicznego jako Prezes Zarządu Fundacji Lemura oraz jest aktywnym członkiem i uczestnikiem działań z zakresu CSR. Realizował projekty charytatywne związane z edukacją, ochroną zdrowia i aktywnością obywatelską sponsorowane ze środków lokalnych, regionalnych, krajowych oraz prywatnych. Ukończył program Executive MBA, Informatykę i ekonometrię oraz studia z zakresu Zarządzania o specjalizacji zarządzanie przedsiębiorstwem. Trener metodologii SAFe, posiada również certyfikaty PMP, MSP, SAFe, PRINCE2, ITIL, DevOps. 

Karolina Ścigała

Pasjonatka rozwoju osobistego z 6 letnim doświadczeniem w międzynarodowej organizacji. Specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji interpersonalnych i efektywności osobistej, budowaniu strategii rozwoju pracowników. Jej szkolenia to energetyczne połączenie wiedzy z zakresu psychologii i praktyki biznesowej. Psycholog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 4 letni całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii i szkolenie dla prowadzących program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie według modelu Duluth) organizowanym przez Instytut Prewencji Przemocy. Prowadzi konsultacje i procesy psychoterapii indywidualnej w języku polskim i angielskim pod stałą superwizją. Doświadczenie zdobywała w Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu, Zakładzie Karnym w Strzelinie, wrocławskiej Fundacja Przystanek Rodzina oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym leczenia depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości w Gdyni. 

Kamila Cioś

Pracuje jako Learning Program Manager dla Google Cloud. Entuzjastka zarządzania umiejętnościami i rozwoju pracowników poprzez potencjał ich silnych stron. Od wielu lat aktywna wolontariuszka, liderka projektów oraz koordynatorka współpracy z trzecim sektorem. W Google również zaangażowana w wewnętrzne i zewnętrzne inicjatywy Corporate Social Responsibility oraz DE&I. Najbardziej lubi projekty międzysektorowe, innowacyjne (np. WrOpenUp działający we Wrocławiu od 2012 roku). Ukończyła Socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Dagmara Perlak

Marketing & CSR Manager, intive
Absolwentka Akademii Ekonomicznej na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Komunikacja Marketingowa. Większość zawodowego życia związana z marketingiem najpierw po stronie agencji, następnie po stronie klienta, by od 3 lat u tegoż klienta od podstaw rozwijać działania Corporate Social Responsibility. Członkini CSR Wro Club. Zwolenniczka przejrzystych kategorii, projektowego podejścia do pracy oraz posiadania planów do wszystkich możliwych scenariuszy działań.

Magdalena Skrabut-Konderla
Magdalena Skrabut-Konderla

Praktyk zarządzanie projektami z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Zajmowała się m.in. wdrożeniami IT w sektorze finansowym, analizą i optymalizacja procesów, koordynacją zmian behawioralnych wśród managerów i zarządzaniem strategicznymi inicjatywami na poziomie globalnym. Posiada certyfikacje PMI Project Management Professional®, APMG Agile PM® and APMG Change Management™ Practitioner. Interesuje się grywalizacją i wykorzystaniem gier w biznesie i edukacji.

Kamilla Budnik
Kamilla Budnik

Na co dzień pracująca jako Lider ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji Wewnętrznej CCC SA. W swoich obowiązkach służbowych głównie koncentruje się na realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez szereg działań związanych ze skutecznym i systematycznym  wzrostem CCC w obszarze ESG,  raportowaniu niefinansowym oraz dialogiem z interesariuszami. Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Zarządzania i Rachunkowość, Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Audytu Wewnętrznego na Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  Prywatnie interesuje się szeroko rozumianą psychologią, kocha zwierzęta i podróże.