Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Kształcenie zdalne - metody i techniki

Liczba miesięcy nauki: 109
Liczba godzin: 72 + 100 godz. zajęć w formie e-learningu
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
INTERNETOWA PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA JAKO ŚRODOWISKO UCZĄCE
(20 godz.)
 • Bezpieczeństwo w internecie (2 godz.)
 • Standardy systemów e-learningowych (4 godz.)
 • Modele kształcenia w e-learningu (4 godz.)
 • Zasoby i narzędzia wykorzystywane w pracy zdalnej (6 godz.)
 • Metodyka i psychologia w nauczaniu zdalnym (4 godz.)
PRAWNE ASPEKTY I NARZĘDZIA CYFROWE WSPOMAGAJĄCE PROCESY NAUCZANIA
(16 godz.)
 • Prawne aspekty nauczania zdalnego oraz prawo autorskie w kształceniu internetowym (4 godz.)
 • Zasoby i narzędzia cyfrowe wspomagające procesy edukacji zdalnej (12 godz.)
PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE NAUCZANIA ZDALNEGO - PLATFORMA MOODLE
(30 godz.)
 • Kanały komunikacji i narzędzia pracy zdalnej (4 godz.)
 • Rola e-nauczyciela w procesie kształcenia zdalnego (2 godz.)
 • Strategie aktywizowania uczniów podczas zajęć e-learningowych (4 godz.)
 • Tworzenie materiałów edukacyjnych i ich zamieszczanie na platformie (18 godz.)
 • Ocenianie, ankietowanie i monitorowanie w nauczaniu zdalnym (2 godz.)
ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ W FORMIE SYNCHRONICZNEJ WARSZTATY
(36 godz.)
 • Przygotowanie kursów przez prowadzących szkolenia (12 godz.)
 • Zarządzenie szkoleniami na platformie (12 godz.)
 • Komunikacja w grupie szkoleniowej w trybie synchronicznym i asynchronicznym (12 godz.)
TWORZENIE KURSÓW I PROWADZENIE ZAJĘĆ ON-LINE SPERSONALIZOWANYCH POD PROFIL DANEGO UŻYTKOWNIKA - WARSZTATY DO WYBORU
(32 godz.)
 • Kurs, szkolenie on-line (tworzenie kursu na zamówienie, obsługa procesu szkoleniowego) (12 godz.)
 • Lekcja, zajęcia szkolne (tworzenie materiału dydaktycznego z wykorzystaniem narządzi cyfrowych, przygotowanie scenariusza zajęć  (lekcji)  - obsługa procesu nauczania (12 godz.)
 • Prezentacje uczestników kursów spersonalizowanych (8 godz.)
AKTYWNA EDUKACJA ZDALNA
(24 godz.)

Aktywna edukacja zdalna - komunikacja (24 godz.)

RYNEK E-LEARINGOWY - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU ZDALNYM
(6 godz.)
 • Rynek technologii edukacyjnych (3 godz.)
 • Kierunki rozwoju usług w zakresie e-learningu (3 godz.)
PROJEKT I EGZAMIN
(8 godz.)
 • Seminarium dyplomowe (8 godz.)
Forma zaliczenia
Projekt
Testy semestralne ii egzamin końcowy polegający na obronie projektu.