Opis kierunku

Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych stanowi stałą składową rzeczywistość kształcenia na świecie i w naszym kraju. Wraz z rozwojem technologii, zmienia się także oblicze edukacji. Wdrażane w polskiej szkole nauczanie zdalne podyktowane jest nie tylko koniecznością transformacji współczesnej szkoły, ale stanowi także uatrakcyjnienie przestarzałych form nauczania.

 

Nauczanie zdalne, jako jedna z form nauczania na odległość, jest nauczaniem niezależnym od miejsca i czasu, z zachowaniem bezpośredniego kontaktu jego uczestników (interakcja), charaktery-stycznego dla komunikacji przez sieć. Takie kształcenie wymaga nie tylko przeobrażenia i dostosowania dotychczasowych środków i metod pracy do nowego środowiska nauki, ale także zmiany własnych przyzwyczajeń, nabycia nowych kompetencji kadry pedagogicznej. Nauczyciel prowadzący zajęcia/kursy/wykłady zdalne musi odnaleźć się w nowej roli doradcy edukacyjnego, który utworzy uczącą się wirtualną społeczność, zmotywuje uczniów/studentów do samodzielnej pracy i będzie dostępny w trybie online niemal każdego dnia. 

Proponowane studia podyplomowe przygotują i wyposażą absolwentów w nowe kompetencje do organizowania i prowadzania nauczania zdalnego w trybie synchronicznym  i asynchronicznym.  Podczas studiów przekazana zostanie kompleksowa wiedza dotycząca projektowania szkoleń, wykładów oraz zajęć on-line z uwzględnieniem metodyki zdalnego nauczania zdalnego i wykorzystaniem aktywnej edukacji.  

 

Studia będą realizowane w formule blended learning. Oznacza to, że 50-60% zajęć na tym kierunku jest prowadzonych zdalnie.

bam

Cel

  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania, organizowania oraz prowadzenia zajęć, szkoleń i wykładów online w trybie synchronicznym i asynchronicznym, 
  • wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające prawidłowo przeprowadzić proces dydaktyczny (szkolenia) z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Co zyskujesz?

  • zdobędziesz umiejętności związane z komunikacją w sieci (przestrzeganie zasad komunikacji, 
  • będziesz potrafił umiejętnie tworzyć jasne i czytelne zasoby edukacyjne, 
  • zdobędziesz umiejętności wyboru platformy e-learningowej i innych narzędzi cyfrowych oraz umiejętności obsługi platform, 
  • zdobędziesz umiejętności związane z metodyką nauczania zdalnego (dydaktyką szczegółową) – stosowanie efektywnych (nowoczesnych i aktywnych) metod nauczania, dostosowanych do wieku uczestników i procesu nauczania,
  • 50% - 60% zajęć będzie realizowanych zdalnie. 

Dla kogo?

Studia skierowane do trenerów, wykładowców, nauczycieli chcących kształcić zdalnie i doskonalić swój warsztat oraz osób zainteresowanych tematyką studiów. Osób zainteresowanych poznaniem metodyki nauczania na odległość przy użyciu nowoczesnych narzędzi.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Kształcenie zdalne - metody i techniki

Liczba miesięcy nauki: 109
Liczba godzin: 72 + 100 godz. zajęć w formie e-learningu
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Krystyna Laudańska
Krystyna Laudańska

mgr ekonomii, absolwentka Wydziału Ekonomicznego  Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej;  nauczyciel dyplomowany; ukończyła studia podyplomowe w zakresie  zarządzania oraz fundusze strukturalne UE i kierowanie projektami na Uniwersytecie Gdańskim;  kurs kwalifikacyjny z nadzoru...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

Parter - pokój 1
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

E-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl
Tel.: studia I i II stopnia 58 350 20 84 studia podyplomowe 58 669 77 21

Godziny otwarcia:
  • pn-wt: 09:00-16:00
  • śr: 08:00-16:00
  • cz-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF