Opis kierunku

Studia to nowoczesne spojrzenie na zarządzanie w administracji publicznej, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności menadżerskich w oparciu o współczesne osiągnięcia teorii i praktyki zarządzania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia rozwiązań innowacyjnych w świadczeniu usług publicznych.

Cel studiów

Celem studiów jest podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie organizacji i zarządzania, nauka identyfikowania i zaspakajania potrzeb obywateli, poprzez kreowanie i stosowanie innowacji w sferze usług publicznych.          

Co zyskujesz?

W ramach studiów poszerzysz wiedzę na temat:

 • samorządu terytorialnego i administracji publicznej, 
 • współczesnych kierunków organizacji i zarządzania w administracji publicznej
 • funkcjonowania państwa obywatelskiego oraz szans i zagrożeń partycypacji obywateli w zarządzaniu publicznym
 • roli innowacyjnych rozwiązań w zaspakajaniu potrzeb obywateli
 • znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
 • roli komunikacji w funkcjonowaniu administracji publicznej i środowiska lokalnego
 • znaczenia współpracy administracji publicznej z lokalnymi środowiskami biznesu, nauki i kultury na rzecz stosowania innowacyjnych rozwiązań w świadczeniu usług publicznych 

Nabędziesz umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji problemów środowiska lokalnego
 • diagnozowania wizerunku instytucji publicznej 
 • budowania efektywnego zespołu na potrzeby wprowadzania zmian
 • pozyskiwania pomysłów na innowacyjne rozwiązywanie problemów obywateli
 • pozyskiwanie innowacyjnych pomysłów na efektywniejsze funkcjonowanie administracji publicznej i świadczenie usług publicznych
 • wdrażania innowacji
 • efektywnej komunikacji
 • sposobów pozyskiwania podmiotów niepublicznych do współpracy
 • dzielenia się zadaniami publicznymi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami niepublicznym. 
 • Podniesiesz kompetencje menadżerskie do poziomu współczesnych, europejskich standardów efektywnego zarządzania w sferze publicznej, obejmujących m.in. wyższy poziom wykształcenia oraz kompetencje społeczne przez poznanie narzędzi efektywnej komunikacji oraz integracji 

Dla kogo?

Studia skierowane do osób z wyższym wykształceniem, pełniących funkcje kierownicze administracji publicznej, jednostkach budżetowych, organizacjach pozarządowych, potencjalnych kandydatów na menadżerów i liderów w sektorze publicznym i niepublicznym; liderów politycznych i  animatorów środowiskowych. 

Program studiów

Program studiów dla kierunku Innowacje w zarządzaniu w administracji publicznej.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Krystyna Konieczny
Jarosław Och
Krystyna Konieczny

Mgr Krystyna Konieczny – absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, psycholog kliniczny. Wieloletni pracownik samorządowy z blisko 25-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej i bogatym doświadczeniem menedżerskim. Ukończyła studia podyplomowe w...

Jarosław Och

Doktor, politolog, autor nagrodzonych wyróżnieniami rozpraw magisterskiej i doktorskiej, a także . ponad 60 artykułów naukowych, uczestnik ponad 30 konferencji naukowych. W 1994 r. odbył staż studyjny na Uniwersytecie Messyńskim we Włoszech. Promotor ok. 150 prac magisterskich i ok. 140...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

Parter - pokój 1
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

E-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl
Tel.: studia I i II stopnia 58 350 20 84 studia podyplomowe 58 669 77 21

Godziny otwarcia:
 • pn-wt: 09:00-16:00
 • śr: 08:00-16:00
 • cz-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF