Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Doradca finansowy

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
WPROWADZENIE DO RYNKU FINANSOWEGO
(36 godz.)
 • Doradca finansowy - zawód przyszłości (8 godz.)
 • Pojęcie Etyki w zawodzie (4 godz.)
 • Podział osobowości według Carl Gustav Jung ( 8 godz.)
 • Marketing i zarządzanie wizerunkiem (16 godz.) 
SEKTOR BANKOWY i UBEZPIECZENIOWY
(46 godz.)
 • System bankowy i definicje (6 godz.) 
 • Proces kredytowy. Metody obliczania zdolności kredytowej w bankach. Wymogi ustawowe (12 godz.)  
 • Ubezpieczenia Majątkowe OC/AC/ Nieruchomości (6 godz.)
 • Ubezpieczenia na życie/ NNW/ Pakiety Medyczne (6 godz.)
 • MŚP – Ubezpieczenia grupowe/majątkowe/OC firmy/Gwarancje (10 godz.)
 • MŚP ocena ryzyka/zdolności szanse i zagrożenia (6 godz.)
RYZYKO PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
(62 godz.)
 • Sukcesja – czyli prawo spadkowe dla klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego (12 godz.)
 • Podstawy Inwestycyjne z TFI/ Giełdy (22 godz.)
 • Plan finansowy gospodarstwa domowego (12 godz.)
 • Ryzyko inwestycyjne Giełda, TFI, Forex i CFD (10 godz.) 
 • System emerytalny – historia/zmiany szanse i zagrożenia (6 godz.)
PRAWO PODATKOWE
(12 godz.)
 • Podstawy opodatkowania Działalności gospodarczej (6 godz.)
 • Przedmiotowe zwolnienia + optymalizacja podatkowa (6 godz.)
WARSZTATY Z DORADZTWA FINANSOWEGO
(8 godz.)

Przykładowe spotkania w praktyce. Warsztaty z doradcami finansowymi (8 godz.)

PROJEKT
(8 godz.)

Seminarium projektowe (8 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu