Opis kierunku

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne. 

 

Studia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Co zyskujesz?

  • Będziesz przygotowany do pracy w zakresie prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkołach i placówkach.
  • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z diagnozowaniem dziecka, tworzeniem programów zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz różnych form terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
  • Będziesz miał okazję poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje w pracy z młodzieżą i dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Zdobędziesz umiejętność diagnozowania swoich uczniów i właściwego planowania pracy terapeutycznej.

Dla kogo?

Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów, osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym (zarówno dla posiadających, jak i nieposiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej), zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

Liczba miesięcy nauki: 14
Liczba godzin: 458 + 180 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 23
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Danuta Grzybowska
Danuta Grzybowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej; absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w obszarze oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej oraz diagnostyki pedagogicznej.
Od roku 1983 związana zawodowo z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie...

Poznaj innych wykładowców
Pobierz stronę do PDF