Opis kierunku

Ponad 60% sukcesu w biznesie zależy od posiadania informacji, która jest najbardziej cenna, kompletna i prawdziwa. Należy przy tym wiedzieć: a. co już posiadamy b. czego nam brakuje   c. o czym nie wiemy, że jest lub będzie nam potrzebna (ślepe obszary informacyjne). Zestawem dopełniających umiejętności jest sprawne używanie tej informacji do zapewnienia firmie sukcesu, bezpieczeństwa i znaczących przewag konkurencyjnych.  Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom skutecznych narzędzi do wzrostu wyników biznesowych. Nastąpi to poprzez przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie identyfikacji istotnych luk informacyjnych oraz zdobywania cennych informacji w celu zwiększania przewag konkurencyjnych, ekspansji oraz obniżania ryzyka w strategicznie ważnych obszarach działania. Będziemy się także zajmowali praktycznym stosowaniem tych informacji w biznesie i zarządzaniu. Studia mają charakter zdecydowanie praktyczny. Prezentowana teoria, strategie i techniki będą natychmiast przekładane na bezpośrednie, praktyczne zastosowania w obszarach, które są ważne dla uczestników. 
 

Co zyskujesz?

•    Absolwenci studiów nabędą specjalistyczną wiedzę w zakresie identyfikacji tych informacji, które potrzebują by zwiększyć własne przewagi konkurencyjne,   ekspansję oraz obniżyć ryzyka w strategicznie ważnych obszarach działania ze szczególnym uwzględnieniem tych informacji, których im najbardziej im brakuje.
•    Poznają metody i techniki zdobywania informacji o dużym znaczeniu, a także sposoby ich stosowania w praktyce biznesowej.
•    Przećwiczą stosowanie kluczowych strategii, narzędzi i metod.
•    Nabędą wprawy zastosowaniach, ponieważ zajęcia są prowadzone w formule minimum teorii i maksimum ćwiczeń, praktyki oraz zastosowań. Zwracamy szczególną uwagę na ich praktyczny charakter i bezpośrednią użyteczność w realnych warunkach działania. To, co uczestnik może samodzielnie przeczytać otrzyma przed zajęciami. Dzięki temu w trakcie zajęć będziemy się głównie zajmowali zastosowaniami w formie ćwiczeń, analizy przypadków, odpowiedzi na pytania i dyskusji zagadnień kluczowych dla uczestników. 
•    Zajęcia prowadzone są w formule distance education and training 

Dla kogo?

Studia skierowane są do właścicieli, osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze biznesie oraz do osób, które chcą stosować tą wiedzę na stanowiskach specjalistycznych lub we własnym zakresie. Szczególnie zapraszamy osoby osoby, które chcą zdynamizować działania swoich firm i wyjść poza dotychczasowe sposoby funkcjonowania lub dużo lepiej zrozumieć jak działa ich bliska i daleka konkurencja. 

Program studiów

Program studiów dla kierunku Business Intelligence – zarządzanie sukcesem organizacji.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF