Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
WSTĘP DO ZAGADNIEŃ CHMURY PUBLICZNEJ
(8 godz.)

Dowiesz się, czym jest chmura obliczeniowa. Poruszane tematy wprowadzą pojęcia IaaS, Paas i SaaS oraz inne potrzebne podczas dalszych zajęć. Poznasz dostępne serwisy Microsoft Azure, jego funkcjonalności, możliwości zarządzania użytkownikami i rolami, a także możliwościami pozyskania subskrypcji, zarządzania nią oraz szacowania i optymalizacji kosztów.

PODSTAWY MICROSOFT AZURE
(40 godz.)

Praktyczne wprowadzenie w tematy związane z podstawowymi serwisami Microsoft Azure (IaaS i PaaS). Zdobytą wiedzę wykorzystasz podczas laboratoriów i omawianych scenariuszy wykorzystania wspomnianych zasobów Azure. Poruszane będą również tematy związane z usprawnieniem i systematyzowaniem wdrażania i konfiguracji zasobów. Po tej serii zajęć, będziesz dobrze zaznajomiony z podstawami i będziesz swobodnie poruszać się po podstawowych serwisach Azure'a.

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI CHMUROWYMI
(16 godz.)

W tym module zakres tematyki skoncentrowany jest na kwestiach związanych z zarządzaniem tożsamością użytkownika w chmurze. W praktyczny sposób zaznajomisz się z takimi tematami jak budowy architektury rozwiązań identyfikacji i kontroli dostępu użytkownika w środowisku chmurowym i hybrydowym.

AUTOMATYZACJA USŁUG CHMUROWYCH
(32 godz.)

Największy nacisk będzie położony na aspekt praktyczny, a więc budowę różnych rozwiązań aplikacyjnych z wykorzystaniem serwisów dostępnych w Microsoft Azure. Będziesz budował proste aplikacje z wykorzystaniem serwisów kognitywnych i sztucznej inteligencji. Podczas laboratoriów będą poruszane również tematy związane z analityką i przetwarzaniem danych. Będzie również okazja do zapoznania się z budową rozwiązań IoT. Poruszone zostaną także tematy związane z rozwiązaniami OpenSource w Azure oraz Azure Functions. Będziesz mieć okazję poznać narzędzie takie jak Visual Studio, Visual Studio Code czy GitHub.

BEZPIECZEŃSTWO USŁUG CHMUROWYCH
(16 godz.)

Budowa infrastruktury bezpieczeństwa z Microsoft Azure.

 

Budowa architektury bezpieczeństwa systemów oraz danych w organizacji w oparciu o dostępne rozwiązania chmurowe Microsoft. Kompleksowe podejście do tematu bezpieczeństwa pokazujące, jak w praktyczny sposób zabezpieczyć informacje w hybrydowej infrastrukturze IT.

BUDOWA APLIKACJI I PRZETWARZANIE DANYCH W MICROSOFT AZURE
(48 godz.)

Najbardziej rozbudowany moduł dotyczący budowy rozwiązań aplikacyjnych.

 

Największy nacisk będzie położony na aspekt praktyczny, a więc budowę różnych rozwiązań aplikacyjnych z wykorzystaniem serwisów dostępnych w Microsoft Azure. Będziesz budować proste aplikacje z wykorzystaniem serwisów kognitywnych i sztucznej inteligencji. Podczas laboratoriów będą poruszane również tematy związane z analityką i przetwarzaniem danych. Będzie również okazja do zapoznania się z budową rozwiązań IoT. Poruszone zostaną także tematy związane z rozwiązaniami OpenSource w Azure oraz Azure Functions. Będziesz mieć okazję poznać narzędzia takie jak Visual Studio, Visual Studio Code czy GitHub.

PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA DANYMI W CHMURZE OBLICZENIOWEJ
(8 godz.)

W tym module zostaną poruszone aspekty związane z ochroną danych osobowych i informacji w kontekście uregulowań prawnych, głównie GDPR.

KONSULTACJE DO PRACY ZALICZENIOWEJ
(8 godz.)

Konsultacje wybranych zagadnień. Omówienie i przedstawienie przygotowanych projektów zaliczeniowych.

FORMA ZALICZENIA

Praca zaliczeniowa w postaci praktycznej – wykonanie nieskomplikowanego projektu.