Program studiów

Program studiów na kierunku Akademia mediacji i negocjacji.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Istota i zastosowania mediacji oraz negocjacji
(8 godz.)
 • Obszary zastosowań mediacji i negocjacji. Profil kompetencji mediatora oraz negocjatora. Trening kluczowych kompetencji (8 godz.)
Pozyskiwanie i użycie cennej informacji w procesach mediacji i negocjacji
(16 godz.)
 • Informacje potrzebne mediatorom i negocjatorom  (6 godz.)
 • Metody i techniki pozyskiwania cennych informacji w mediacjach i negocjacjach (10 godz.)
   
Konflikty i różnice do pokonania
(16 godz.)
 • Diagnoza trudności i konfliktów (6 godz.)
 • Metody pracy w trudnych i konfliktowych sytuacjach (10 godz.)
Komunikacja i wpływ w mediacji i negocjacji
(28 godz.)
 • Strategie, standardy i narzędzia komunikacyjne w negocjacjach i mediacjach (8 godz.) 
 • Techniki komunikacji w mediacji i negocjacji (14 godz.)    
 • Manipulacje i inne działania niszczące jakość komunikacji  (6 godz.) 
Negocjacje – strategie i techniki
(56 godz.)
 • Przygotowanie do sukcesu w negocjacji. Warianty strategii własnych. Krótkofalowe i długofalowe strategie prowadzenia negocjacji (8 godz.)
 • Strategie negocjacji wrogich i pod silną presją (10 godz.)
 • Podstępne techniki negocjacyjne(16 godz.)
 • Negocjacje partnerskie i przyjazne (6 godz.)
 • Katalog błędów negocjacyjnych, źródła błędów i sposoby zapobiegania (8 godz.)
 • Strategie i techniki wybitnych negocjatorów (8 godz.)
Mediacje – strategie i techniki
(56 godz.)
 • Mediacje realia i perspektywy roli zawodowej. Mediacja w  polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Prawne aspekty w mediacjach cywilnych i gospodarczych (8 godz.) 
 • Procedury i etapy przebiegu mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych sądowych i pozasądowych. Rola i zadania mediatora – etyka w mediacji (8 godz.) 
 • Mediacje w sprawach cywilnych – warsztaty symulacji mediacji (16 godz.)
 • Mediacje w sprawach gospodarczych - warsztaty symulacji mediacji (16 godz.)
 • Strategie wyboru metody prowadzenia mediacji, mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych - warsztaty symulacji mediacji (8 godz.)  
PROJEKT
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
Forma zaliczenia

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.