Opis kierunku

Sytuacje kiedy pomiędzy ludźmi i instytucjami istnieją rozbieżności, problemy lub konflikty zdarzają się na tyle często, że opłaca się posiadać profesjonalne umiejętności do radzenia sobie w takich warunkach. Studia uczą zarówno mediacji oraz negocjacji w kontekstach biznesowych oraz życiowych.
 

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom skutecznych narzędzi do efektywnego radzenia sobie w sytuacjach, gdy strony łatwo i samodzielnie nie umieją się porozumieć. Studia mają charakter zdecydowanie praktyczny. Prezentowana teoria, strategie i techniki będą natychmiast przekładane na bezpośrednie, praktyczne zastosowania w obszarach, które są ważne dla uczestników.

 

Kierunek realizujemy we współpracy z Polskim Centrum Mediacji.
Polskie Centrum Mediacji jest jedyną instytucją w Polsce rozpoznawalną jednoznacznie jako miejsce, przez które można dotrzeć do mediatora. Takie informacje zawarte są  w raporcie Ministerstwa Sprawiedliwości „Badanie Opinii Publiczne na temat wizerunku wymiaru sprawiedliwości, oceny reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (…)”

Co zyskujesz?

  • Nabędziesz specjalistyczną wiedzę w zakresie mediacji oraz negocjacji,
  • Zdobędziesz umiejętności stosowania mediacji i negocjacji w praktyce,
  • Nauczysz się jak stosować mediacje i negocjacje najbardziej użytecznych sytuacjach społecznych, 
  • Nabędziesz umiejętność z zakresu skutecznych metod rozwiązywania sprzeczności 
  • i konfliktów,
  • Udział w zajęciach warsztatowych, opartych o studium przypadków, realnie występujących w życiu,
  • Będziesz mógł wpisać się na listę mediatorów przy sądach i działać jako mediator sądowy (po spełnieniu określonych wymagań), Dyplom mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych wydany przez Polskie Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie.

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom skutecznych narzędzi do efektywnego radzenia sobie w sytuacjach, gdy strony łatwo i samodzielnie nie umieją się porozumieć. Studia mają charakter zdecydowanie praktyczny. Prezentowana teoria, strategie i techniki będą natychmiast przekładane na bezpośrednie, praktyczne zastosowania w obszarach, które są ważne dla uczestników. 

Opiekun merytoryczny

Kazimierz Nalepa

Od ponad 30 lat działa w obszarze negocjacji, mediacji,  zarządzania konfliktem i trudnych windykacji. Wspiera klientów precyzyjnie rozpoznając uwarunkowania sytuacji negocjacyjnych i mediacyjnych. Współtworzy z klientami strategie negocjacyjne i uczestniczy w ich realizacji. Zajmuje się rozpoznawaniem niejawnych i trudnodostępnych aspektów ważnych sytuacji negocjacyjnych i mediacyjnych. Prowadzi indywidualne i grupowe szkolenia z mediacji gospodarczej, negocjacji, rozwiązywania konfliktów i trudnych windykacji. Wyszkolił dużą grupę mediatorów gospodarczych w ramach działań Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczych.

Kazimierz Nalepa

Ekspert biznesowy, trener, coach i wykładowca akademicki.

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Polskie Centrum Mediacji

Program studiów

Program studiów na kierunku Akademia mediacji i negocjacji.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Kazimierz Nalepa
Kazimierz Nalepa

Od ponad 30 lat działa w obszarze negocjacji, mediacji,  zarządzania konfliktem i trudnych windykacji. Wspiera klientów precyzyjnie rozpoznając uwarunkowania sytuacji negocjacyjnych i mediacyjnych. Współtworzy z klientami strategie negocjacyjne i uczestniczy w ich realizacji. Zajmuje się...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

Pobierz stronę do PDF