Wojciech Ożga
Wojciech Ożga

Absolwent UMK w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, i uzyskał tytuł Master’s Certificate in Project Managment – The George Washington University School of Business. Członek Stowarzyszenia Project Managment Polska, opiekun kierunku Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Wyższej  Szkole Bankowej w Toruniu, trener, konsultant, praktyk, autor gier symulacyjnych z zakresu zarządzania oraz wykładowca. Jego dewiza to "Doświadczenie i twórcze myślenie".
Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w różnych branżach i na różnych stanowiskach, poparte szeregiem szkoleń stanowi jego potencjał merytoryczny, a otwarte podejście do prowadzenia zajęć i warsztatów wzbudza zainteresowanie uczestników. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich firmach jak: PKO BP, PKN ORLEN, Agora, UMK Toruń, WSB Toruń i wielu innych. Bierze udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, jako członek zespołów projektowych. O swojej pracy mówi, że właściwie to nie pracuje, tylko robi to, co lubi.

Mariusz Grudzień
Mariusz Grudzień

Trener, Coach, Menadżer, Doradca Indywidualnego Rozwoju Zawodowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz negocjowaniu kontraktów, kieruje dużymi grupami ludzi. Twórca eventów o międzynarodowym zasięgu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: budowania efektywnych zespołów, zarządzania projektami, zarządzania motywacyjnego, motywacji i automotywacji, komunikacji w biznesie, komunikacji niewerbalnej, skuteczności osobistej i asertywności, technik wpływu, zarządzania sobą w czasie, sprzedaży, negocjacji, zagadnień „trudnego klienta” i „trudnych negocjacji”, prezentacji publicznych,
autoprezentacji, public relations, treningi dla trenerów na wszystkich poziomach zaawansowania. Przygotowuje projekty szkoleniowe uwzględniające konkretne sytuacje zawodowe zleceniodawcy. W przygotowaniu i prowadzeniu treningów wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zdobyte na kierowniczych i operacyjnych stanowiskach. Jest praktykiem w dziedzinach, których uczy. Mechanizm kreowania biznesu poznał jako: pomysłodawca i założyciel Instytutu Skutecznego Działania, Impresariatu Artystycznego KONCERT oraz współzałożyciel Fundacji im. Mikołaja z Radomia i Towarzystwa Muzyki Dawnej.
Doświadczenie w zarządzaniu zdobył kierując projektami oraz dużymi zespołami, m.in. jako: producent wieczoru artystycznego „Czar miłości dworskiej”, dyrektor Biura Dni Ignacego Jana Paderewskiego, dyrektor Biura IV Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki oraz kierownik w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Praktykę negocjacyjną rozwija pertraktując projekty szkoleniowe i wydawnicze, kontrakty z Telewizją Polską, Polskim Radiem, zleceniodawcami eventów, sponsorami i twórcami uktowych z 5% do 65% udziału w rynku.

Michał Dziamski
Michał Dziamski

Technical Project Manager, trener, lider, praktyk zwinnego prowadzenia zespołów i projektów. Wykładowca WSB na kierunkach Zarządzanie Projektami i Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami. Od 2017 członek Zarządu PMI Poland Chapter. Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie Projektami, Akademia Trenera Biznesu i Akademia Przywództwa. Od ponad 15 lat związany z branżą IT i wytwarzaniem oprogramowania. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z obszaru przywództwa, zarządzania projektami, Agile, Scrum i prowadzenia zespołów projektowych. Jest zwolennikiem świadomego przywództwa w którym wspólnie osiągamy założone cele. Kieruje się maksymą by być wiernym w rzeczach małych aby robić rzeczy wielkie.

Krzysztof Derech
Krzysztof Derech

Etatowy Menadżer Projektów (PMP®, PMI-ACP®, PRINCE2), współpracujący z Klientami krajowymi i międzynarodowymi, posiadający duże doświadczenie w zarządzaniu projektami w ich pełnym zakresie: rozpoczynając od pierwszego kontaktu z Klientem, a kończąc na przekazaniu finalnego produktu. Od początku swojej kariery związany z branżą IT początkowo jako inżynier, później menadżer, aż w końcu osiadł w świecie projektów. W 2016 r. zarządzany przez niego projekt zdobył pierwszą nagrodę w konkursie PMI Poland Chapter Project of the Year. W oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie pomaga innym odkrywać pasję i budować umiejętności w obszarze zarządzania projektami podczas prowadzonych szkoleń i warsztatów. Zafascynowany indywidualnością innych, budowaniem relacji i znaczeniem przywództwa, które uważa za klucz do sukcesu. Ironia i dystans do siebie pozwalają mu pokonywać codzienne wyzwania. Absolwent studiów podyplomowych na kierunkach Studia Menedżerskie, Akademia Trenera Biznesu i Akademia Przywództwa.