Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
WIEDZA OGÓLNA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
(8 godz.)
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami.

W tym module poznasz pojęcia związane z zarządzaniem projektami. Zrozumiesz co oznacza podejście projektowe i jak wygląda proces tworzenia projektu.

CZŁONKOWIE ZESPOŁU I ZESPOŁY SAMOSTANOWIĄCE
(64 godz.)
 • Członkowie zespołu i zespoły samostanowiące.
 • Komunikacja w zespole i efektywne prowadzenie spotkań.
 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów.
 • Narzędzia wspierające pracę zespołu.

W tym module dowiesz się jakie znaczenie ma przywództwo w osiągnięciu efektywnej pracy zespołu. Jak tworzyć przestrzeń do osiągania wspólnych celów. Nauczysz się jak zarządzać sobą w czasie i kreatywnie rozwiązywać problemy. Poznasz narzędzia wspierające zespoły w osiąganiu celu. Poznasz swój potencjał na podstawie badania MindSonar® - kwestionariusz wartości i wzorców myślenia.

PRZEGLĄD METODYK AGILE
(40 godz.)
 • Wstęp do Agile .
 • KANBAN.
 • LEAN.
 • Zarządzanie ryzykiem w metodykach Agile.

Poznasz założenia i praktykę podejścia Agile. Będziesz potrafił która metodykę zwinna należy wybrać przy realizacji Twojego przyszłego projektu. Będziesz wiedział w jaki sposób zarządzać ryzykiem przy realizacji projektu.

SCRUM
(48 godz.)
 • Wstęp do SCRUM.
 • Narzędzia Scrum Mastera.
 • Narzędzia Product Ownera - kreatywne metody tworzenia wymagań.
 • Symulacja scrum.

Podczas zajęć będziesz miał możliwość nabyc praktyczną wiedzę, czym jest SCRUM. Dokładnie poznasz na czym polegają role Product Ownera, Scrum Mastera i Developera. Będziesz wiedział jak tworzyć wymagania z klientem i je priorytetyzować dla osiągnięcia najwyższej wartości biznesowej.

DESIGN THINKING
(8 godz.)
 • Poznasz kontekst projektowania innowacyjnych rozwiązań. Dowiesz się jak wychodzić poza schematy myślowe i tworzyć unikalne pomysły.
PRACA INDYWIDUALNA
(10 godz.)
 • Praca indywidualna.
FORMA ZALICZENIA
 • Test końcowy z wybranych zagadnień programowych.