Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 

  • szczegółowe metodyki przedmiotowe
  • trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania
  • stymulowanie rozwoju dziecka i metodyka pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • kształcenie języka dziecka
  • integracja sensoryczna w diagnozie i terapii dzieci  z utrudnieniami w rozwoju
  • elementy tutoringu
  • praca z uczniem z grupy ryzyka dysleksji i dyskalkulii