Co zyskujesz studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSB?

Uwaga! W związku ze zmianami dotyczącymi kształcenia nauczycieli wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce WSB oczekuje na rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, który w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej określi nowe standardy kształcenia nauczycieli.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się pierwsza/y o ważnych zmianach, zapisz się na listę osób zainteresowanych kierunkiem poprzez formularz Aktualne informacje znajdziesz również po ich opublikowaniu przez Ministerstwa, na  naszej stronie internetowej. 

Profil studiów nastawiony jest głównie na zdobycie praktycznych umiejętności. Masz możliwość przygotowania projektów i uzyskania feedbacku od praktyków. Część zajęć prowadzona jest w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych. 

Organizujemy dodatkowe szkolenia, dzięki którym nabędziesz praktyczne umiejętności przydatne w pracy z podopiecznymi. 

Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Oferowane specjalności zostały zaprojektowane odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i zmieniającego się rynku pracy.

Organizujemy dodatkowe wykłady otwarte z inspirującymi ludźmi.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

prowadzić zajęcia edukacyjne, w sposób kompetentny przekazując wiedzę i umiejętności
dowiesz się, jak indywidualizować proces nauczania oraz zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów
wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, środków dydaktycznych i form organizacyjnych
stosować zasady i formy współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną
posługiwać się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 

  • szczegółowe metodyki przedmiotowe
  • trudności w uczeniu się i strategie ich przezwyciężania
  • stymulowanie rozwoju dziecka i metodyka pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • kształcenie języka dziecka
  • integracja sensoryczna w diagnozie i terapii dzieci  z utrudnieniami w rozwoju
  • elementy tutoringu
  • praca z uczniem z grupy ryzyka dysleksji i dyskalkulii
Zobacz program studiów

Wykładowcy

mgr Monika Modrzejewska-Szeląg
dr hab. Tomasz Biernat
dr Lilianna Hoppe
mgr Joanna Aniela Brzoskowska
dr Krzysztof Stasiak
mgr Marcin Giers
mgr Katarzyna Jędrys
dr Daria Becker-Pestka
Monika Modrzejewska-Szeląg

Jest surdologopedą, terapeutą pedagogicznym, terapeutą wczesnej interwencji oraz integracji sensorycznej – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii, a także terapii pedagogicznej. Jest...

dr hab. Tomasz Biernat

Opublikował ponad osiemdziesiąt prac naukowych.Jest autorem, współautorem i redaktorem dwunastu monografii. Dodatkowo zajmował się także działalnością popularyzatorską -drukiem ukazało się ponad sześćdziesiąt artykułów popularnonaukowych. Jego zainteresowania badawcze...

dr Lilianna Hoppe

Posiada doświadczenie jako konsultant przedmiotów przyrodniczych, biologicznych i pedagogicznych z zakresu: metodyki, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji, umiejętności edukatorskich, organizacji kursów kwalifikacyjnych z przyrody zatwierdzonych przez MEN  i metodycznych kursów  doskonalącyc...

Joanna Aniela Brzoskowska

Praktyk z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, absolwentka Podyplomowych Studiów w zakresie: logopedii, terapii pedagogicznej  i oligofrenopedagogiki. Ekspert MEN z obszaru awansu zawodowego...

dr Krzysztof Stasiak

Pedagog, prawnik, historyk. Od ponad 20 lat pracuje jako zawodowy kurator sądowy. Pracował jako kurator dla dorosłych oraz jako kurator rodzinny. Był kierownikiem zespołu kuratorskiego, a od 2008 r. jest Kuratorem Okręgowym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i zarządza służbą kuratorską...

Marcin Giers

Pedagog, certyfikowany trener metody EEG BIOFEEDBACK. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ramach: terapii pedagogicznej, diagnozy edukacyjnej i dojrzałości szkolnej,Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR pomaga znaleźć rozwiązania trudnych sytuacji bazując na mocnych...

Katarzyna Jędrys

Pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, koordynator pomocy - psychologiczno - pedagogicznej, czynny nauczyciel. pseudonim nadany przez studentów WSB - "Wichura" :)  Amatorka wycieczek pieszych i rowerowych oraz wspinaczki, uwielbia regionalną golonkę, kuchnię toskańską i ruch na świeżym...

dr Daria Becker-Pestka

Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Doktor pedagogiki, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i metodyki nauczania języków obcych. Członek Polskiego...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

Parter - pokój 1
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

E-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl
Tel.: Infolinia Gdynia 58 350 20 84, 886 462 394

Godziny otwarcia:
  • pn-wt: 09:00-16:00
  • śr: 11:00-16:00
  • cz-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF