Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Ekonomia
 • Zarządzanie sprzedażą w turystyce
 • Podstawy zarządzania
 • Pedagogika czasu wolnego
Przedmioty kształcenia ogólnego
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Ekonomia
 • Zarządzanie sprzedażą w turystyce
 • Podstawy zarządzania
 • Pedagogiga czasu wolnego
 • Podstawy turystyki
 • Wychowanie fizyczne
 • Geografia turystyczna
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych
 • Podstawy rekreacji
 • HoReCa
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Psychologia
 • Różne formy rekreacji
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Marketing usług turystycznych
Przedmioty kierunkowe
 • Fizjologia człowieka
 • Informatyka w turystyce
 • Negocjacje i komunikacja społeczna
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Promocja zdrowia
 • Komercjalizacja produktów turystycznych
 • Krajoznawstwo i architektura sztuki
 • Prawo w turystyce
Przedmioty specjalnościowe
 • Organizacja kongresów i konferencji
 • Żywność i żywienie w hotelarstwie
 • Gospodarka turystyczna Unii Europejskiej
 • Protokół dyplomatyczny
 • Fizjologia zmęczenia i wypoczynku
 • Kosmetologia i pielęgnacja urody
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Socjokulturowe formy rekreacji
 • Podstawy dietetyki
 • Biznesplan przedsiębiorstwa gastronomicznego
 • Obsługa pasażerska i komunikacja w obiekcie lotniczym
 • Logistyka ruchu lotniczego w sektorze turystycznym
 • BHP i procedury w odnowie biologicznej
 • Produkt odnowy biologicznej w Polsce