Czego nauczysz się, wybierając tę specjalność?

 • poznasz funkcjonowanie służb specjalnych i służb realizujących zadania o charakterze policyjnym
 • dowiesz się, jak rozwiązywać złożone problemy zawodowe dotyczące m.in.: zadań służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, zadań organów ścigania i służb o charakterze prewencyjnym czy też ochrony informacji niejawnych.
 •  będziesz uczestniczył w praktycznych zajęciach
 • nauczysz się rozwiązywać problemy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, jego organów, urzędów i obywateli

 

Praca dla Ciebie:

 • pracownik formacji policyjnych i zabezpieczających: Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Ochrony Kolei
 • pracownik sił zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne
 • pracownik służb specjalnych i instytucji ochrony władzy państwowej: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zdaniem studentów

Aby w przyszłości pracować w służbach specjalnych, ważne jest, aby osiągać bardzo dobre wyniki sprawności fizycznej. Akurat ja lubię chodzić na siłownię oraz trenować sztuki walki, dlatego odnalazłem się na tym kierunku jak ryba w wodzie.

Patryk Zieliński

student WSB

Dodatkowe zalety specjalności

Co nas wyróżnia?
Uczelnia zawarła w 2014 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.
 

Rozwijamy specjalistyczną wiedzę i umiejętności w ramach działającego na uczelni koła "Bezpieczeństwo jest najważniejsze". Koło organizuje konferencje, wyjazdy i eventy. Na bezpieczeństwie wewnętrznym masz okazję między innymi : poznać techniki zbierania odcisków palców, odwiedzić Muzeum Kryminalistyki, czy nauczyć się posługiwania bronią.

   Współpracujemy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, takimi jak Komenda Główna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Gdyni oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. 

Program studiów

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Elementy pracy operacyjnej 
 • Wybrane procedury służb 
 • Wybrane czynności procesowe 
 • Wybrane zagadnienia prewencji 
 • Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej 
Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof. Marek Stefański
prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański.

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku, w latach 1984–1992 studiował i pracował we Włoszech i w Niemczech. W roku 1992 obronił pracę doktorską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Natomiast w roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Akademii Obrony...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

Parter - pokój 1
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

E-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl
Tel.: studia I i II stopnia 58 669 77 21 studia podyplomowe 58 669 77 21

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-15:00
Pobierz stronę do PDF