Studiuj dalej

Ukończyłeś studia I stopnia? Zastanawiasz się czy kontynuować naukę i zdobyć dyplom magistra lub świadectwo studiów podyplomowych? A może chcesz już rozpocząć pracę i zyskać cenne doświadczenie zawodowe?

Wybierz oba rozwiązania na raz. W WSB w Gdyni, dzięki odpowiedniej organizacji studiów, możesz pogodzić studia z pracą zawodową.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej rozwijać za 1200 zł mniej na studiach II stopnia

  • dzięki 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów - 400 zł mniej za pierwszy rok studiów i 400 zł mniej za drugi)
  • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Możesz kontynuować naukę na:


ścieżce ze studiami podyplomowymi
- studia II stopnia + studia podyplomowe w 2 lata. Ścieżka dostępna na kierunku Zarządzanie.
Więcej

 


ścieżce tradycyjnej - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku Zarządzanie. Więcej

 

Studia podyplomowe
Zobacz oferta studiów podyplomowych

Studia dla nieekonomistów
Studia II stopnia w WSB mogą podjąć absolwenci wszystkich kierunków studiów licencjackich, również absolwenci kierunków nieekonomicznych. 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura  Rekrutacji

Czy wiesz, że:

02-1.png

Zobacz również zaplanuj swoją karierę | zniżki dla absolwentów