Zobacz inny kierunek

Doradztwo zawodowe


WSB Gdynia - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania usług w zakresie doradztwa zawodowego i polityki personalnej w takich placówkach, jak: organizacje i instytucje rynku pracy i biznesu czy placówki  służb mundurowych. Słuchacze kierunku zbudują swój warsztat coacha i nauczą się wspierać ludzi w poszukiwaniu lub zmianie pracy.
Partnerzy projektu:
 

„Doradztwo zawodowe to jeden ze sposobów doradzania i wspierania ludzi w znalezieniu pracy i rozwoju zawodowym. Głównym celem podyplomowych studiów z doradztwa zawodowego z elementami coachingu kariery jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego wykorzystywania procesu doradzania klientowi jako metody pomagającej odnaleźć się w środowisku pracy, aby przyczynić się do realnego wyboru bądź zmiany zatrudnienia”.
 

Aleksandra Lazarowska
opiekun kierunku, ekspert, trener, analizuje, wdraża, szkoli, audytuje standardy i procedury z obszaru HR w spółkach zagranicznych

Cel
Celem kierunku jest przygotowanie merytoryczne i metodyczne słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych.
 
Korzyści
Słuchacze dzięki studiom zbudują swój warsztat coacha kariery i nauczą się wspierać ludzi w poszukiwaniu pracy.
 
Uczestnicy
Pracownicy działów HR i inne osoby zainteresowane coachingiem kariery. Osoby nastawione na wsparcie rozwoju zawodowego swojego i innych.
Program kierunku: 

9 MIESIĘCY NAUKI 200 GODZIN 11 ZJAZDÓW


DORADZTWO ZAWODOWE (40 godz.)

 • Rola, cechy, postawa, zadania i etyka doradcy zawodowego (2 godz.)
 • Metody, narzędzia i techniki pracy doradcy zawodowego (14 godz.)
 • Zawodoznawstwo (10 godz.)
 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych (12 godz.)
 • Praca doradcy zawodowego (2 godz.)

DORADZTWO SZKOLNE (32 godz.)

 • Rola, cechy, postawa, zadania i etyka doradcy szkolnego (2 godz.)
 • Planowanie kariery edukacyjno – zawodowej (10 godz.)
 • Metody, narzędzia i techniki diagnostyczne doradcy szkolnego (16 godz)
 • Praca doradcy szkolnego (4 godz.)

RYNEK PRACY (10 godz.)

 • Analiza rynku pracy (4 godz.)
 • Specyfika rynku pracy w Polsce i UE (2 godz.)
 • Biznesowe i marketingowe podejście w procesie doradztwa (4 godz.)

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE DORADCY (18 godz.)

 • Motywacja i samoświadomość (2 godz.)
 • Umiejętności interpersonalne (4 godz.)
 • Techniki komunikacji w biznesie (4 godz.)
 • Inteligencja emocjonalna (4 godz.)
 • Stres i wypalenie zawodowe (4godz.)

AUDYT KARIERY (18 godz.)

 • Autoanaliza, analiza SWOT (6 godz.)
 • Plan kariery zawodowej (2 godz.)
 • Marketing personalny (2 godz.)
 • Strategia i techniki poszukiwania pracy (4 godz.)
 • Przygotowanie profesjonalnej dokumentacji aplikacyjnej (4 godz.)

COACHING KARIERY (28 godz.)

 • Wprowadzenie do coachingu (2 godz.)
 • Techniki i metody pracy coacha kariery (12 godz.)
 • Proces coachingowy (2 godz.)
 • Sesja coachingowa (12 godz.)

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJACH (28 godz.)

 • Rekrutacja i selekcja – jak wybrać najlepszych (8 godz.)
 • Ocena i rozwój kompetencji zawodowych (8 godz.)
 • Motywowanie pracowników (8 godz.)
 • Zwolnienia pracowników i outplacement (4 godz.)

PRAWO PRACY (18 godz.)

 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy (2 godz.)
 • Prawo pracy od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy (8 godz.)
 • Elastyczne formy zatrudnienia (4 godz.)
 • ABC działalności gospodarczej (4 godz.)

PROJEKT (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

FORMA ZALICZENIA

 • Dwa testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu
Wykładowcy: 

Anna Parteka-Ejsmont – od 13 lat senior konsultant firmy doradztwa personalnego, kierownik projektów w obszarze HR, moderator-facylitator, trener, mediator, coach i doradca kariery. Wcześniej 5 lat na stanowiskach kierowniczych w firmach szkoleniowych.

Anna Dejewska - HR Business Partner, trener i coach.  Od 3 lat HR Business Partner i trener wewnętrzny. Wcześniej przez 7 lat pracowała jako konsultant, trener i coach biznesowy w firmie szkoleniowo-doradczej.

Aniceta Bosak – trener szkoleń związanych ze sprzedażą, obsługą klienta, profesjonalną prezentacją biznesową i negocjacjami.

Wiktor Wołoszko - doświadczony doradca zawodowy, psycholog i rekruter. Od 2007 roku wspiera klientów indywidualnych w odnajdywaniu własnych talentów i planowaniu ścieżki kariery, zgodnej z naturalnymi predyspozycjami oraz wymaganiami rynku.

Opiekun merytoryczny
Aleksandra Kruszyńska -
od początku swojej kariery zawodowej wnikliwie i z pasją pogłębia wiedzę z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest ekspertem HR i trenerem. Dotychczas pracowała w największych firmach rynku trójmiejskiego. Obecnie pracuje w obszarze retail, gdzie pełni rolę trenera wew. jak i koordynatora ds. HR na rynki zagraniczne. W głównej mierze analizuje, wdraża, szkoli, audytuje standardy i procedury z obszaru HR w spółkach zagranicznych. Od 2009 roku współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową, gdzie pełni rolę trenera na kilku kierunkach. Od 2013 roku opiekuje się kierunkiem studiów Doradztwo Zawodowe z Elementami Coachingu. Występuje jako ekspert w konferencjach HR (m.in. w Kongresie Kadry i Expo). W wolnych chwilach instruktorka tańca towarzyskiego i doradca, stylista w obszarze zakupów. Zdobywane doświadczenie edukacyjne i zawodowe w dalszym ciągu wpływają na jej rozwój osobisty

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 31 maja zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej zniżki w czesnym.

Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

8 RAT2 RATY1 RATA
545 zł470 zł2180 zł1880 zł4360 zł3760 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


  • tel.
  • fax

Javascript is required to view this map.