Studia MBA

banerek.jpg

Program Master of Business Administration WSB w Gdańsku został opracowany we współpracy z partnerem - University of Northampton i odzwierciedla aktualne potrzeby przedsiębiorców. MBA to elitarne studia ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój kompetencji biznesowych niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania. Program kładzie szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania.

  • studia trwają 2 lata , program obejmują 19 modułów obowiązkowych (w tym moduł wyjazdowy), grę menedżerską, 2 wykłady do wyboru oraz seminarium dyplomowe - łącznie 455 godzin zajęć o zróżnicowanej tematyce
  • zjazdy odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, sporadycznie w piątki, 1-2 razy w miesiącu
  • w trakcie zajęć wykorzystywane są interaktywne metody nauczania:  warsztaty, business case’y (w tym praca na case Harvard Business School), dyskusje panelowe, analizy przypadków,
  • wśród wykładowców programu MBA pojawiają się znane osobistości, wykłady VIP-ów odbywają się 2-3 razy w roku. W murach WSB gościli już  prof. Simon Burtonshaw-Gunn, dr Izabela Robinson, Liam Fassam, Tomasz Deker, Maciej Grabski czy Andrzej Olechowski
  • podczas studiów słuchacze mają możliwość wyjazdu do siedziby partnera – Northampton University w Wielkiej Brytanii.
  • zajęcia prowadzone są w języku polskim dzięki temu studia MBA umożliwiają rozwój umiejętności menedżerskich również tym osobom, które nie władają biegle językiem angielskim
  • osoby, które dobrze znają język angielski, mają na etapie rekrutacji możliwość wyboru ścieżki polsko-angielskiej, w ramach której 6 modułów z programu I roku prowadzonych jest w jezyku angielskim. Część zajęć w ramach tej ścieżki prowadzą: prof. Simon Burtonshaw-Gunn, Liam Fassam, prof. Jürgen Rothlauf.

Od 2015 roku słuchacze mogą wybrać jeden z dwóch programów:

  • MBA o profilu General
  • MBA w logistyce

Wybór programu następuje na etapie rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują w serwisie WWW.STUDIAMBA.WSB.PL