Zrealizowane projekty międzynarodowe

International Business Week w Gdańsku
“Business Week” to warsztaty,  których tematyka obejmuje zagadnienia związane z procesem tworzenia filmów reklamowych. Projekt ten organizowany jest już po raz czwarty przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Skierowany jest zarówno do studentów WSB jak i z zagranicznych uczelni partnerskich.

Podczas pięciu dni spędzonych w Gdańsku, grupa studentów różnych narodowości pozna arkana tworzenia filmów reklamowych. Co roku obowiązuje inny temat przewodni jednak zawsze jest on związany z reklamą zaangażowaną społecznie. W tym roku zajęcia odbędą się pod hasłem „The New Meaning of Solidarity” (tłum. Nowe znaczenie solidarności). Podczas paneli dyskusyjnych, w towarzystwie ekspertów, młodzi ludzi pochodzący z różnych kręgów kulturowych będą mieli okazję podzielić się ze sobą tym jak rozumieją solidarność i jakie ma ona dla nich znaczenie.

„Business Week” to także praca w grupach, która zwieńczona będzie przeglądem filmów reklamowych stworzonych przez uczestników warsztatów jak również osoby, które nadeślą swoje prace w wyznaczonym czasie.
Biorąc udział w tym projekcie studenci zdobędą doświadczenie w pracy w międzynarodowej grupie oraz wiedzę z zakresu: pisania scenariusza, reżyserowania, operowania kamerą, montażu wideo oraz całego procesu produkcji.

W tym roku projekt będzie realizowany w dniach 15 - 19 kwietnia.

Dodatkowe informacje: zaproszenie, harmonogram