Biuro Karier

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni to nie tylko studia na najwyższym poziomie. Jak przystało na Uczelnię o profilu biznesowym będziemy aktywnie wspierać Twój rozwój zawodowy już od I roku studiów. Działające przy WSB Biuro Karier pomoże wybrać Ci ścieżkę kariery, umożliwi odbycie praktyki zawodowej, a także pomoże znaleźć pracę na miarę Twoich oczekiwań i aspiracji.

Zobacz na co możesz liczyć w ramach pomocy Biura Karier

  • aktywne poszukiwanie ofert pracy oraz prowadzenie bazy danych ofert pracy stałej i czasowej
  • organizowanie krajowych praktyk zawodowych i staży
  • pośredniczenie w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami
  • organizację bezpłatnych warsztatów i szkoleń z umiejętności kluczowych dla znalezienia zatrudnienia
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Rozmowy doradcze i szkolenia
Biuro Karier proponuje studentom WSB indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, który pomaga w sprecyzowaniu ścieżki kariery, ustaleniu predyspozycji zawodowych, przygotowaniu do pierwszych spotkań z pracodawcą. Biuro organizuje także szkolenia z przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji podczas
rozmowy kwalifikacyjnej.

Pośrednictwo międzynarodowe
Wyższa Szkoła Bankowa ma również podpisaną umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego, którą realizuje Wojewódzki Urząd Pracy. Samorząd zapewnia pomoc merytoryczną i konsultacje dotyczące poradnictwa, doradztwa i informacji zawodowej. Dzięki tej współpracy studenci i absolwenci WSB otrzymują pomoc w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz systemu EURES.

Praktyki zawodowe
Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni przygotowują specjalistów z określonych dziedzin. Dzięki praktykom zawodowym absolwenci Uczelni zdobywają nie tylko wiedzę, ale też praktyczne umiejętności w ramach wybranych specjalności. Praktyki w Wyższej Szkole Bankowej są integralną częścią programu studiów. Ich odbycie jest warunkiem uzyskania dyplomu. Studenci mają możliwość wybrania termin odbywania praktyk.

Wypełnij formularz on-line, a doradca Biura Karier skontaktuje się z Tobą w celu umówienia spotkania.