Współpraca

Wydział Ekonimii i Zarządzania w Gdynii Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ściśle współpracuje z Urzędem Miasta Gdańska i Urzędem Miasta Gdynia, głównie poprzez inicjowanie działań oświatowych, zapraszanie do udziału w nich specjalistów z UM oraz sprawowanie patronatu honorowego przez Prezydenta Miasta nad przygotowanymi przez Uczelnię wydarzeniami edukacyjnymi.

W ramach organizacji konkursów, Targów Pracy, otwartych form edukacji, Uczelnia stale współpracuje również z przedstawicielami Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz organizacjami pozarządowymi m.in. z: Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości, Gdańskim Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Gdańskim Związkiem Pracodawców, Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji Nauczycieli, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Kronenberga przy Banku Citi Handlowym, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Business Centre Club.

WSB ma podpisane umowy partnerskie i akredytacyjne z m.in.:

 • Krajowym Instytutem Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
 • Krajową Izba Doradców Podatkowych,
 • Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP,
 • Pomorskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych,
 • Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej,
 • Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS,
 • Pomorskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości,
 • Stowarzyszeniem Pomorskim Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
 • Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych
 • Gdańską Organizacją Turystyczną - Partner Akademicki kierunku Turystyka i Rekreacja
 • POG (Polish Outdoor Group) Partner Akademicki kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Thomson Reuters- Partner Akademicki studiów podyplomowych
 • Lufthansa Systems- Partner Akademicki specjalności Informatyka stosowana na kierunku Informatyka i Ekonometria

Zagraniczne instytucje i podmioty gospodarcze
WSB w Gdańsku prowadzi stałą współpracę z uczelniami z UE i krajów stowarzyszonych w ramach Programu Erasmus – Sokrates.