Konferencje i seminaria

W ramach prowadzonych badań i działalności naukowej Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku organizuje cykliczne konferencje naukowe oraz seminaria.

Konferencje 2015


17 kwietnia 2015 r.
I konferencja Naukowa w cyklu Wyzwania współczesnej pedagogiki

Konferencja ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji realizowanych projektów badawczych a także podzielenia się wiedzą pedagogiczną skupioną wokół proponowanych zagadnień. Konferencja jest adresowana zarówno do przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką, jak i do osób działających w zakresie praktyki pedagogicznej.

Ulotka konferencyjna
Kontakt: konferencja-pedagogika@wsb.gda.pl


22-23 października 2015 r.
VI konferencja naukowa
FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW – NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej, szóstej już, konferencji z cyklu „Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw”, której motywem przewodnim są nowe trendy w zarządzaniu i marketingu. Zaproszenie to kierujemy do pracowników nauki i praktyków. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do wymiany poglądów i wyników badań skłaniających do dalszych inspirujących poszukiwań, pogłębiających wiedzę i usprawniających funkcjonowanie organizacji zarówno na lokalnych, jak i międzynarodowych rynkach.

Ulotka konferencyjna
Kontakt: konferencja-zarzadzanie@wsb.gda.pl

Konferencje 2014


03-04 kwietnia 2014 r.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wyzwania Bezpieczeństwa w XXI w.
Cele konferencji:

 • utrzymanie forum wymiany praktycznej i teoretycznej wiedzy o bezpieczeństwie
 • wymiana wyników badań w obszarach zarządzania systemem bezpieczeństwa
 • budowanie partnerskich relacji między uczelniami
 • konsolidacja środowisk naukowych

Formularz zgłoszeń
Wymogi edytorskie
Ulotka konferencyjna
Kontakt: kmbw@wsb.gda.pl


01-03 czerwca 2014

VII Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje Finansowe
FINANSE – INWESTYCJE - RYZYKO

Kolejna konferencja z cyklu Innowacje Finansowe obejmuje zagadnienia wyjątkowo istotne zarówno dla gospodarki polskiej, jak i światowej. Obszar finansów podlega nieustannym zmianom i dostosowaniom do sytuacji po kryzysie. Rosnące, różnorakie inwestycje, choć napawają optymizmem, niosą jednocześnie często nadmierne ryzyko.

Konferencja ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji nowatorskich rozwiązań oraz podzielenia się wizją, dokąd powinny zmierzać finanse, jak będą rozwijać się inwestycje, w jaki sposób weryfikować i ograniczać ryzyko. Konferencja jest przeznaczona zarówno dla przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką, jak i dla praktyków, działających w obszarach szeroko rozumianych finansów.

Formularz zgłoszeń
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie
Kontakt: innowacjefinansowe@wsb.gda.pl


23-24 października 2014 r.

V KONFERENCJA NAUKOWA

FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW – NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej, piątej już, konferencji z cyklu „Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw”, której motywem przewodnim są nowe trendy w zarządzaniu i marketingu. Zaproszenie to kierujemy do pracowników nauki i praktyków. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do wymiany poglądów i wyników badań skłaniających do dalszych inspirujących poszukiwań, pogłębiających wiedzę i usprawniających funkcjonowanie organizacji zarówno na lokalnych, jak i międzynarodowych rynkach.

Formularz zgłoszeń
Ulotka konferencyjna
Wymogi edytorskie
Kontakt: konferencja-zarzadzanie@wsb.gda.pl

Konferencje 2013


29 października 2013 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wymiary logistyki
Cele konferencji:

 • prezentacje wyników badań w obszarach tematyki konferencji
 • wymiana doświadczeń z zakresu tej intensywnie rozwijającej się dziedziny nauki i praktyki
 • dyskusji nad wielowymiarowością logistyki w aspekcie operacyjnym, zarządczym, strategicznym, ekologicznym, globalnym czy integracyjnym, a także ekonomicznym, społecznym czy militarnym.

Szczegóły
Formularz zgłoszeniowy
Wymogi edytorskie

Kontakt: konferencja-logistyka@wsb.gda.pl


22 - 24 września 2013 r.
VI Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje finansowe
Jak pokonać dekoniunkturę? Teoria i praktyka.

Szczegóły
Formularz zgłoszeniowy
Wymogi edytorskie
Wymogi dotyczące streszczenia

Kontakt: innowacjefinansowe@wsb.gda.pl


19-20 września 2013 r.
IV Konferencja Naukowa Funkcjonowanie Współpczesnych Przedsiębiorstw
"Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu"
Cele konferencji:

 • utrzymanie forum wymiany praktycznej i teoretycznej wiedzy ekonomicznej
 • wymiana wyników badań w obszarach tematyki konferencji
 • budowanie partnerskich relacji między uczelniami
 • konsolidacja środowisk naukowych

Szczegóły
Formularz zgłoszeniowy
Wymogi edytorskie

Kontakt: konferencja-zarzadzanie@wsb.gda.pl


Konferencje 2012

22-23 października 2012 r.
"Banki i Rynki Finansowe"
Cele konferencji:

 • dyskusja na temat roli banków i rynków finansowych we współczesnym świecie,
 • konsolidacja środowisk naukowych,
 • budowanie partnerskich relacji miedzy uczelniami i praktyką gospodarczą.

16 - 18 września 2012 r.
V Konferencja Naukowa z cyklu Innowacje finansowe
„Aktywność gospodarcza i finansowa w okresie podwyższonej niepewności”
Cele konferencji:

    Jak w trudnych warunkach rynkowych radzą sobie podmioty gospodarcze
    Dyskusja na temat kryzysu finasowego
    Problemygospodarki z  niewystarczająco wysokim wzrostem oraz kryzysu fiskalnego

bloki tematyczne
Kontakt: adrozd@wsb.gda.pl


Konferencje 2011
26-27 października 2011 r.
"Zarządzanie Szkołą Wyższą"
Cele konferencji:

 • wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem szkołami wyższymi
 • budowanie partnerskich relacji między uczelniami
 • konsolidacja środowisk naukowych

24-26 października 2011 r.
"Kultura organizacji, modele biznesu, strategie"
Cele konferencji:

 • Utrzymanie forum wymiany praktycznej i teoretycznej wiedzy ekonomicznej.
 • Organizacja wymiany wyników badań w obszarach zarządzania przedsiębiorstwami.
 • Budowanie partnerskich relacji między uczelniami.
 • Konsolidacja środowisk naukowych.

25 listopada 2011 r.
Rozwój demograficzny i społeczno-gospodarczy krajów UE


29 - 31 maja 2011 r.
"Decyzje finansowe i inwestycje w gospodarce rynkowej - nowe wyzwania i możliwości"
Wzorem poprzednich edycji uczestnicy już podczas obrad otrzymają zrecenzowaną monografię. Autorami poszczególnych rozdziałów będą sami uczestnicy Konferencji. Publikacja zostanie wydana przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku jako Prace Naukowe. Jest ona publikowana według klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów).

Konferencje 2010


26-28 październik 2010 r.
"Innowacje, strategie, decyzje"
Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany praktycznej i teoretycznej wiedzy ekonomicznej, organizacja wymiany wyników badań w obszarach zarządzania przedsiębiorstwami, budowanie partnerskich relacji między uczelniami.


18 październik 2010 r.
"Logistyka - symbioza skuteczności i efektywności"
Cele konferencji:

 • Wymiana doświadczeń w zakresie skutecznego i efektywnego działania organizacji społecznych i gospodarczych
 • Rozpowszechnienie wiedzy i rozwiązań praktycznych związanych z wszechstronnym wykorzystaniem myśli logistycznej
 • Tworzenie więzi stałej współpracy pomiędzy środowiskami nauki i przedsiębiorcami sektora LTS

23 czerwiec 2010 r.
"Informatyczne narzędzia modelowania procesów logistycznych"
Cele konferencji:

 • Prezentacja rezultatów badań i wymiana doświadczeń dotyczących problematyki wsparcia informatycznego  modelowania procesów i systemów logistycznychPrezentacja wybranych produktów informatycznych w zakresie modelowania procesów logistycznych firmy  ELSE sp. j.
 • Debata na tematy dotyczące kierunków rozwoju produktów informatycznych i ich wykorzystania w modelowaniu procesów logistycznych.
 • Forum wymiany poglądów co do rozwoju logistyki i modelowania procesów logistycznych w kontekście potrzeb praktyki gospodarczej.

01-02 czerwiec 2010 r.
"Zarządzanie szkołą wyższą w świetle wyzwań nauki i praktyki gospodarczej"
Konferencja ta z założenia stanowić ma forum wymiany wiedzy z zakresu zarządzania szkołami wyższymi oraz przyczynić się do systemowej poprawy jakości szkolnictwa wyższego w Polsce. Zamierzeniem organizatorów jest zaproszenie do dyskusji władze uczelni regionu pomorskiego, a także przedstawicieli organów administracji sektora szkolnictwa wyższego w Polsce.


30.05-01.06.2010 r.
"Innowacje finansowe"
Konferencja ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji nowatorskich rozwiązań oraz podzielenia się wizją, czym są rynki finansowe, dokąd zmierzają oraz jak będą wpływać na rozwój gospodarczy. A wszystko to na tle porównań Polski z krajami, w których rynki finansowe posiadają długą tradycję. Konferencja jest przeznaczona zarówno dla naukowców zajmujących się proponowaną problematyką, jak i dla praktyków, na co dzień mających kontakt z rynkami finansowymi.

Konferencje 2009


12 - 15 wrzesień 2009 r.
I Konferencja Naukowa z cyklu "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw", zatytułowana "Cele - strategie - uwarunkowania"


14 - 16 czerwiec 2009 r.
II Konferencja Naukowa z cyklu "Innowacje finansowe", zatytułowana "Kryzys na rynkach finansowych a rozwój gospodarczy"