Kadra dydaktyczna

Uczelnia stawia przede wszystkim na wysoki poziom nauczania. Autorzy programów studiów – mając stały kontakt z praktyką gospodarczą – dzielą się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami. Poza modułami obowiązkowymi zajęcia obejmują również szkolenia dodatkowe, które dają możliwość doskonalenia nie tylko kompetencji specjalistycznych, ale także umiejętności menedżerskich.img_8231_0.jpg

O poziomie kształcenia na uczelni decyduje kadra naukowo – dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo – dydaktycznych WSB to obecnie 130 nauczycieli akademickich, wśród których znajduje się  56 profesorów oraz 54 doktorów.

Na strukturę Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku składają się trzy instytuty i siedem katedr.

Instytut Zarządzania i Finansów- przy instytucie funcjonuje Bałtycki Ośrodek Logistyki Stosowanej

Instytut Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie

  • katedra Prawa
  • katedra Nauk o Bezpieczeństwie

Instytu Nauk Społecznych i Humanistycznych

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego „anioła stróża”. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne-  dr Dariusz Kozłowski
Filologia-  dr Andrzej Kołłątaj
Finanse i Rachunkowość-  dr Marek Szymański
Informatyka-  mgr Adam Kostulak
Logistyka-  mgr Marcin Kisielewski
Pedagogika-dr Magdalena Giers
Prawo oraz Prawo w Biznesie-  mgr Maja Głuchowska-Wójcicka
Stosunki Międzynarodowe-  dr Rafał Majewski
Turystyka iRekreacja-  mgr Dominika Czechowska
Zarządzanie-  mgr Karina Wiszniewska - Wąsik