Założyciel

teb_akademia_logo.pngCentrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia
Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. jest Założycielem Wyższych Szkół Bankowych – grupy niepublicznych uczelni biznesu, cieszących się wysoką renomą i co roku zajmujących wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach. Głównym zadaniem TEB Akademii jest zarządzanie, promocja oraz szeroko rozumiany dynamiczny rozwój czternastu Uczelni wchodzących w skład Grupy.

Misja
Misją TEB Akademia jest bycie „profesjonalnym partnerem w rozwoju uczelni”. Założyciel realizuje strategię skoncentrowanego rozwoju grupy Wyższych Szkół Bankowych.

Działanie
Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia występuje w roli założyciela i doradcy. Do jego zadań należy planowanie strategii rozwoju całej Grupy Wyższych Szkół Bankowych w oparciu o kompleksowe analizy rynku edukacyjnego w Polsce, badania marketingowe, a także ocenę zachowań konsumentów.

Obszary, w których specjalizuje się TEB Akademia:

  • zarządzanie szkołami wyższymi
  • strategie rozwoju uczelni
  • marketing na rynku edukacyjnym
  • systemy informatyczne
  • pozyskiwanie funduszy unijnych
  • współpraca akademicka i międzynarodowa.

Grupa WSB
Obecnie Wyższe Szkoły Bankowe są w 9 miastach: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław.

Ludziemapka_wsb_mniejsze.png
Dynamicznie rozwijająca się TEB Akademia zatrudnia ponad 80 osób. Dzięki ich kreatywnym pomysłom i zaangażowaniu Wyższe Szkoły Bankowe co roku zajmują wysokie pozycje w rankingach, a ich oferta edukacyjna cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem czego dowodem jest grono 210 000 studentów i słuchaczy, którzy jej zaufali.

Status prawny
Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000096209
REGON: 631249751
NIP: 778-13-41-402

Więcej na: www.teb-akademia.pl