Kadra dydaktyczna

W procesie nauczania ważną rolę odgrywa kadra naukowo-dydaktyczna. Jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności oraz sposób, w jaki współpracuje ze studentami, stanowią podstawę sukcesu. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zatrudnia 107 nauczycieli akademickich, wśród których jest 38 profesorów oraz 57 doktorów.

Wykładowcy z kraju i zagranicy
Kadra WSB w Gdańsku składa się z cenionych wykładowców akademickich, nie tylko z Polski, ale także z Rosji i Słowacji. Dodatkowo, w ramach programu Socrates/Erasmus, zapraszamy również na wykłady profesorów przyjeżdżających do nas z zagranicznych uczelni partnerskich. W ciągu ostatnich dwóch lat gościliśmy wykładowców z Norwegii, Danii i Wielkiej Brytanii. Jednocześnie kadra akademicka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku miała możliwość prowadzenia cykli wykładów na uczelniach partnerskich we Włoszech, Turcji, Niemczech, Portugalii, Grecji i Wielkiej Brytanii.

Praktycy biznesu
W Wyższej Szkole Bankowej zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne w procesie kształcenia jest praktyczne przygotowanie do zawodu. Dlatego zajęcia na naszej Uczelni prowadzone są nie tylko przez wykładowców akademickich, ale również przez doświadczonych praktyków i ekspertów w dziedzinie bankowości,  finansów, skarbowości, rachunkowości, systemów informatycznych, prawa, zarządzania, logistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych czy integracji europejskiej. Są to dyrektorzy banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych, radcy prawni, doradcy podatkowi, przedstawiciele kadry kierowniczej ZUS, Związku Banków Polskich, urzędów kontroli skarbowej, a także przedsiębiorstw, mediów i organizacji pożytku publicznego.

Nagrody i wyróżnienia
Przedstawiciele władz oraz kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku zajmują wysokie stanowiska w strukturach polskich instytucji edukacyjnych. Prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski- Rektor WSB jest Członkiem Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. JM Rektor jest też stałym członkiem rady programowej konferencji organizowanych przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Ponadto został powołany na stanowisko eksperta - przedstawiciela Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w Gdańskiej Radzie Oświatowej na mocy Uchwały Rady Maista Gdańska nr VII/87/11 z dnia 17 lutego 2011 r. Prof. dr hab. Krystyna Dziworska pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Ekonomicznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Dr Sławomir Antkiewicz, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, został laureatem Nagrody Miasta Gdańska Młody Heweliusz 2003 za osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych.

Dzięki takiej polityce kadrowej WSB od początku swego istnienia zapewnia studentom najlepsze połączenie rzetelnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia praktycznego.