Marta Witkowska
Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

"Studia podyplomowe dają możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi trendami występującymi na rynku w danej branży oraz zdobycia praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać w środowisku pracy, bądź w życiu prywatnym. Ważna jest również organizacja studiów. ”