Szkolenia zamknięte

Firmy i instytucje zainteresowane szkoleniami dla większej liczby osób mają możliwość uzyskania oferty przygotowanej zgodnie z ich potrzebami.

Zajęcia, w zależności od decyzji organizacji zlecającej usługę, odbywać się mogą na terenie uczelni, w siedzibie zleceniodawcy lub w innym wyznaczonym miejscu, np. w hotelu.

W ramach usługi szkoleń zamawianych oferujemy:

  •     diagnozę potrzeb poprzedzoną profesjonalną analizą (doradztwo / consulting),
  •     najlepszych ekspertów z wybranych dziedzin opracowujących program szkoleniowy kształcenia i realizujących zajęcia,
  •     otwartość oraz pełną współpracę w dopracowaniu formy i zakresu realizowanego programu szkoleniowego,
  •     elastyczność podczas ustalania terminów, form i miejsc realizacji zajęć (dowolne miejsce w Polsce),
  •     zapewnienie rozwoju pracowników w ściśle określonym kierunku,
  •     doradztwo poszkoleniowe, analizę firmy po zrealizowanym szkoleniu i ocenę efektów,
  •     ustalaną indywidualnie cenę.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dział Sprzedaży
al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk
I piętro, pok. nr 103
tel. (58) 522 75 55
e-mail: szkolenia@wsb.gda.pl

Kontakt do mobilnych Doradców Edukacyjnych:

    Jadwiga Nowakowska
    Doradca Edukacyjny - Koordynator
    tel. kom.: +48 602 638 538
    e-mail: jnowakowska@wsb.gda.pl

    Ewelina Sokołowska
    Doradca Edukacyjny
    tel. kom.: + 48 664 090 419
    email: esokolowska@wsb.gda.pl