Partnerzy studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni ściśle współpracuje z biznesem, aby móc lepiej dostosować programy studiów do potrzeb rynkowych pracodawców i trendów biznesowych oraz wykształcić absolwentów pożądanych na rynku pracy, np. w zawodzie Testera Oprogramowania, Tłumacz przysięgły czy Rzeczoznawcy majątkowego.  Współpracujemy min.:

 • Fundacją Marka Kamińskiego - twórca kierunku studiów podyplomowych Akademia Motywacji wg Metody Biegun Marka Kamińskiego 
 • Instytutem Audtorów Wenetrznych IIA Polska - partner kierunku Audyt wewnetrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP – opiekunem kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy z certyfikatem auditora wewnętrznego BHP  jest prezes tego stowarzyszenia. Współtwórca programu studiów podyplomowych,
 • Hotele SPA Dr Irena Eris – kompleks hoteli zlokalizowanych w całej Polsce, konsultowanie programów studiów w specjalnościach związanych z turystyką i rekreacją, organizowanie staży i praktyk oraz promocja i rozwój zawodów związanych z turystyką i rekreacją,
 • E - detektywi i Analitycal Solutions Sp. z o.o. - partner studiów podyplomowych Cyberprzestępczość.
 • Life Tube Sp. z o.o. - partner kierunku Executive Marketing Masterclass - Marketing dla specjalistów i wyższej kadry menedżerskiej.
 • Stowarzyszeniem  Kucharzy Polskich - partner kierunku Dietetyka i Mendżer w Gastronomii
 • VS DATA- twórca programu studiów podyplomowych Informatyka Śledcza. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę praktyczną w zakresie odzyskiwania danych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii,
 • PKS Gdańsk-Oliwa SA - twórca programu studiów podyplomowych Transport i Spedycja, który to został oparty jest na programie adaptacyjnym nowo zatrudnionych pracowników firmy PKS Gdańsk-Oliwa, 
 • Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych oraz Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy – partner kierunku Tłumaczenia Ekonomiczno - Prawne w Biznesie – Język Angielski, którego celem jest lepsza integracja tłumaczy, wypracowanie wspólnych standardów, podnoszenie rangi zawodu, a także praca nad doskonaleniem kwalifikacji naszego środowiska. BST również chętnie uczestniczy we wspólnych inicjatywach Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich,
 • IPMA – International Project Management Association POLSKA- partnerstwo zawarte w zakresie promowania oraz kształcenia umiejętności zarządzania projektami, zespołami projektowymi oraz zarządzania ryzykiem w realizacji projektów. Partner kierunku Zarządzanie Projektami z certyfikatem IPMA.
 • Pomorskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych - partner kierunku Wycena Nieruchomości, którego celem jest wspieranie i propagowanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Wykładowcami na studiach są min. członkowie PTRM,
 • Akademią Języka Polskiego – partner kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego - najstarszą szkołą języka polskiego w Gdańsku, która działa pod nadzorem Kuratorium Oświaty i wydaje certyfikaty państwowe,
 • Europejską Federacją Doradców Finansowych (EFFP) – to organizacja pożytku Publicznego, działająca jako międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz rozpowszechniania wiedzy dotyczącej planowania finansów osobistych. Celem statutowym organizacji jest dążenie do poprawy jakości standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce. €FFP Polska jest organizacją całkowicie niezależną, powstałą w 2007 roku, zrzeszoną w Europejskiej Federacji Profesjonalistów Finansowych z siedzibą w Bad Homburg oraz w FECIF w Brukseli. Federacja zrzesza Członków, którzy zdali międzynarodowy egzamin i uzyskali Certyfikat €FFP, wydawany przez €uropejska Federację Doradców Finansowych w Bad Homburg,
 • Altkom Akademia – wspólna organizacja szkoleń min:  Prince 2R Foundation połączonego z egzaminem,
 • Forum Mentorów - krzewi kulturę mentoringu i profesjonalizuje procesy mentorskie. Wykorzystują mentoring w rozwijaniu kariery mieszkańców oraz w podnoszeniu efektywności działań menedżerów i liderów społecznych w zarządzaniu rozwojem organizacji. Partner kierunku Coaching i mentoring w rozwoju talentów w biznesie,
 • HPR GROUP - firma szkoleniowa, partner kierunku Coaching w medycynie oraz Coaching z akredytowanym programem ICF (ACSTH).
 • Symulatorem  Biznesu – partner kierunku Symulator Biznesu - Strategia, Sprzedaż, Finanse, Marketing,
 • Hotels Puro –  to hotele usytuowane w samym sercu miasta, w pobliżu najlepszych restauracji, kawiarni, 
 • Smarter Process - partner biznesowy kierunku Zarządzanie Projektami Agile. Profesjonalny Scrum Master,
 • Polsko – Norweską Izbą Gospodarczą – to niezależna organizacja samorządu gospodarczego o charakterze non-profit powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, a także stymulowania współpracy handlowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Królestwem Norwegii. Partner kierunkuSkandynawistyka – język szwedzki i norweski.
 • Solutions of Human Resources - partner studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z certyfikatem Franklin University.

Ponadto WSB w Gdyni realizowała bądź realizuje studia podyplomowe zamawiane min. dla pracowników firm i instytucji państwowych takich jak:

 • Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej – studia z zakresu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi dla kadry kierowniczej komend województwa pomorskiego,
 • Urząd Marszałkowski – Studia Menedżerskie dla kadry kierowniczej,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kartuzach – studia Resocjalizacja i Socjoterapia dla nauczycieli tegoż ośrodka,
 • Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach – studia z zakresu Oligofrenopedagogiki – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowane dla nauczycieli z powiatu kartuskiego i powiatów ościennych,
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku – studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostce Samorządu Terytorialnego.