Zobacz inny kierunek

Tłumaczenia ekonomiczno - prawne w biznesie - język angielski poziom II WSB Gdynia - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Studia podyplomowe przygotowane dla osób, które bardzo dobrze znają język angielski oraz posiadają wiedzę ekonomiczno - prawniczą oraz posiadają predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego poprzez rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu przekładu prawniczego i ekonomicznego nabytych na pierwszym poziomie studiów Tłumaczeń.

Korzyści
Słuchacze nabywają praktyczną wiedzę i konkretne umiejętności z zakresu przekładu prawniczego i ekonomicznego poparte wieloletnim doświadczeniem wykładowców, którymi są czynni zawodowo tłumacze przysięgli, prawnicy i ekonomiści. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.

Słuchacze, za dodatkową opłatą, będą mieli możliwość uczestniczenia w próbnym egzaminie na tłumacza przysięgłego.

Uczestnicy
Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły studia podyplomowe Tłumaczenia ekonomiczno- prawne w biznesie język angielski I poziom lub posiadają wiedzę z zakresu programu nauczania realizowanego na pierwszym poziomie studiów.

Partner Projektu

Program kierunku: 

174 godziny

9 miesięcy

11 zjazdów

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE (8 godz.)

 • Wymagania dot. tłumaczenia poświadczonego praktyczne ćwiczenia (8 godz.)

METODOLOGIA PRZEKŁADU SĄDOWEGO (4 godz.)

 • Przekład sądowy (4 godz.)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (12 godz.)

 • Międzynarodowe standardy rachunkowości (4 godz.)
 • Rynek finansowy (4 godz.)
 • Bilans, RZS, sprawozdanie finansowe (4 godz.)

PRAWO SPÓŁEK – PRZEKŁAD PISEMNY NA ANGIELSKI I POLSKI (12 godz.)

 • Rodzaje spółek w Polsce i w krajach anglojęzycznych (4 godz.)
 • Akty założycielskie (4 godz.)
 • Organy rejestrowe (4 godz.)

NIERUCHOMOŚCI (12 godz.) 

 • Uregulowania prawne w zakresie nieruchomości w Polsce i w krajach anglojęzycznych - umowy (12 godz.)

UBEZPIECZENIA – PRZEKŁAD PISEMNY (12 godz.)

 • Rynek ubezpieczeń w Polsce i w krajach anglojęzycznych - umowy (12 godz.)

AKTY NORMATYWNE UE (12 godz.)

 •  Przekład pisemny na język polski (12 godz.)

POLSKIE PRAWO KARNE I PODATKOWE (12 godz.)

 • Prawo karne w Polsce (6 godz.)
 • Prawo podatkowe w Polsce (6 godz.)

PRAWO I ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE (6 godz.)

 • Ogólna charakterystyka organizacji, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Handlu WTO, Rada Europy, funkcjonowanie Unii Europejskiej (6 godz.)

MIĘDZYNARODOWE ORGANY SĄDOWNICZE (4 godz.)

 • Sądownictwo międzynarodowe, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, postępowanie przed WTO, Europejski
 • Trybunał Praw Człowieka (4 godz.)

EUROPEJSKIE ORGANY SĄDOWNICZE (8 godz.)

 • Europejska Konwencja Praw Człowieka i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (3 godz.)
 • Europejskie Prawo Karne (3 godz.)
 • Transgraniczne dochodzenie roszczeń na terenie UE (2 godz.)

TŁUMACZENIE PISEMNE PISM PROCESOWYCH, SĄDOWYCH I URZĘDOWYCH (20 godz.)

 • Tłumaczenie pisemne polskich i anglojęzycznych pism procesowych, sądowych i urzędowych – prawo karne (20 godz.)

TŁUMACZENIE A VISTA POLSKICH PISM PROCESOWYCH ORAZ TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE PRZEBIEGU ROZPRAWY WS. KARNEJ W OBU KIERUNKACH (20 godz.)

 • Tłumaczenie a vista polskich pism procesowych na angielski oraz tłumaczenie konsekutywne przebiegu rozprawy ws. karnej w obu kierunkach – prawo karne (20 godz.)

TŁUMACZENIE KONSEKUTYWNE – PRAWO HANDLOWE I CYWILNE (20 godz)

 • Tłumaczenie konsekutywne o tematyce prawniczej i ekonomicznej w obu kierunkach – prawo handlowe i cywilne (20 godz.)

WARSZTATY CAT (4 godz)

 • Narzędzia CAT wspomagające pracę tłumacza – omówienie i praktyczne ćwiczenia (4 godz.)

PROJEKT (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

Forma zaliczenia: testy wiedzy, zaliczenia wybranych przedmiotów oraz egzamin końcowy polegający na obronie projektu.

Wykładowcy: 

Magdalena Łutek - absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła staż dla tłumaczy konferencyjnych w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu i ukończyła dwuletnie studium prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Cambridge. Tłumacz konferencyjny specjalizujący się w tłumaczeniach symultanicznych i konsekutywnych (prawo, ekonomia, Unia Europejska, transport morski) oraz nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych prawniczo-ekonomicznych oraz tłumaczeń dokumentów unijnych i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Członek Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy.

Barbara Dumara - tłumacz języka angielskiego; absolwentka filologii angielskiej i kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego; absolwentka studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń ustnych; doktorantka Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; współpracownik Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego w KT 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; praktykujący tłumacz pisemny specjalizujący się w tekstach unijnych, prawniczych i finansowych, wykonujący tłumaczenia na rzecz prestiżowych klientów instytucjonalnych na szczeblu krajowym i unijnym; praktykujący tłumacz ustny; uczestniczka i prelegentka licznych konferencji naukowych i branżowych dotyczących przekładu; ukończyła szereg kursów i szkoleń specjalistycznych w dziedzinie prawa i przekładu prawniczego; obszar zainteresowań badawczych: przekład instytucjonalny; terminologia unijna; przekład ustny, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń symultanicznych.

Opiekun merytoryczny

Wojciech Wołoszyk - prawnik-lingwista, tłumacz prawniczy oraz weryfikator tłumaczeń prawniczych. Współpracuje z Europejskim Bankiem Centralnym, Trybunałem Sprawiedliwości UE, Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, Komisją Europejską, Centrum Tłumaczeń dla Organów UE, Krajową Radą Sądownictwa i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Współzałożyciel i prezes spółki IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. świadczącej wysokospecjalistyczne usługi tłumaczeń prawniczych, finansowych i unijnych. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i problematyki przekładu specjalistycznego oraz prawnych aspektów procesu tłumaczeniowego. Blogger i szkoleniowiec, prelegent na wielu konferencjach z zakresu tłumaczeń prawniczych i unijnych. Koordynator terminologiczny i weryfikator w ramach obywatelskiego projektu środowisk prawniczych obejmującego tłumaczenie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i realizowanego pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 10 sierpnia zyskujesz 600 zł:

   • 300 zł dzięki zniżce w czesnym,
   • 300 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej - 100 zł zamiast 400 zł.

   Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

   Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej zniżki w czesnym.

   8 RAT2 RATY1 RATA
   595 zł557 zł2 380 zł2 230 zł4 760 zł4 460 zł

   Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


   Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

   parter, pokój nr 1

    • ul. Śląska 35/37, parter, pokój 1
    • 81-310 Gdynia
    • PON - CZW:
    • PIĄ:
    • 09:00 - 17:00
    • 08:00 - 16:00
    • tel. 58 765 92 35
    • fax

   Javascript is required to view this map.
   54.51434718.533957