Zobacz inny kierunek

Język angielski w biznesie WSB Gdynia - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Studia pozwalają nabyć umiejętności  swobodnego używania specjalistycznego języka angielskiego w środowisku zawodowym, w biznesie. Ponadto zapoznają też z wiedzą  ekonomiczną umożliwiającą użycie języka angielskiego biznesowego w oparciu o przyswojone zagadnienia ekonomiczne. Studia prowadzone są w 100% w języku angielskim.

slisz.jpg„Jestem pracującą mamą, która pomimo ciągłego braku czasu nie boi się wyzwań i nie lubi nudy. Oczywiście synek zapewnia mi ciągłą rozrywkę, jednak dla mnie to za mało. Chcę się rozwijać, nie stanąć w miejscu i poznać innych ludzi, być może z podobną historią jak moja. Studiuję filologię w WSB. Zawsze chciałam mówić w kilku językach,
stąd wybór tego kierunku studiów”.
 

Monika Ślisz
studentka WSB

Znajomość języka na min. B1

Cel

Studia mają na celu przygotowanie osób pracujących w środowisku międzynarodowym do swobodnego użycia języka angielskiego – biznesowego zarówno w mowie, jak i w piśmie.  Przedmioty opracowane na potrzeby kursu „Języka angielskiego w biznesie” zostały dobrane tak, aby zapoznać  również słuchaczy  z wiedzą z zakresu procesów występujących w przedsiębiorstwie, tak aby sprawnie i umiejętnie komunikować się w  języku angielskim, ale także posługiwać się wiedzą ekonomiczną.

Korzyści

W trakcie studiów słuchacze nabędą umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim  w środowisku międzynarodowym, w szeroko pojętym biznesie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacji.  Nabędą wiedze specjalistyczną biznesową, która podniesie ich orientację w  różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw tj. finanse, marketing, zarządzanie projektami czy prawo. Usprawnią komunikację w zakresie umiejętności miękkich tj. techniki negocjacji, dostosowania komunikacji do różnych typów osobowości. Słuchacze będą również mieli okazję poćwiczyć techniki wystąpień publicznych dzięki przygotowywaniu autoprezentacji. A wiedza specjalistyczna zostanie pogłębiona dzięki pracy projektowej w ramach treningu przekazywanych treści. Studia skierowane są, jak również do osób pracujących w  firmach/korporacjach międzynarodowych.

Zajęcia prowadzone są, poza lektorami języka angielskiego, przez praktyków na co dzień pracujących w międzynarodowych korporacjach, i specjalizujących się w obszarach, które wykładają, dzięki czemu słuchacze mają gwarancję, że  język angielski wykładany w czasie zajęć jest językiem na co dzień wykorzystywanym w środowisku międzynarodowym, a ponadto wiedza biznesowa przekazywana w trakcie zajęć jest wiedzą ekspercką. 

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla osób pracujących lub planujących pracę w środowisku międzynarodowych, gdzie na co dzień używany jest język angielski.  Studia skierowane są również do absolwentów I lub II stopnia zarówno kierunków filologicznych, jak i  pozostałych kierunków, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego w biznesie oraz podstawowych umiejętności biznesowych.

 

Program kierunku: 

Program kierunku: 

180 godzin

9 miesięcy nauki

10 zjazdów

odstawy zarządzania przedsiębiorstwem (24 godz.)

 • Struktura organizacyjna firmy (4 godz.):
 • Zmiany rynku międzynarodowego wpływające na rozwój biznesu (2 godz.)
 • Zarządzanie strategiczne (2 godz.):
 • Struktury własnościowe  przedsiębiorstw (2 godz.)
 • Rola menedżera w biznesie (2 godz.)
 • Zarządzanie zmianą (2 godz.)
 • Zarządzanie produkcją (2 godz.)
 • System zarządzania jakością (2 godz.)
 • Product development (2 godz.)
 • Fuzje i przejęcia (2 godz.)
 • Etyka w biznesie międzynarodowym (2 godz.)

Finanse i księgowość (14 godz.)

 • Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (2 godz.)
 • Controlling przedsiębiorstw (4 godz.):
 • Podatki  i doradztwo podatkowe(2 godz.)
 • Bankowość  z elementami e-bankowości (2 godz.)
 • Finanse publiczne (2 godz.)
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (2 godz.)

Zarządzanie zasobami ludzkimi (14 godz.)

 • Rekrutacja pracowników (2 godz.)
 • Badanie kompetencji pracowniczych (2 godz.)
 • Rozwój pracowników (2 godz.)
 • Zarządzanie talentami (2 godz.)
 • Systemy wynagrodzeń (2 godz.)
 • Komunikacja i role w zespole (2 godz.)
 • Zarządzenia karierą (2 godz.)

Marketing (14 godz.)

 • Strategia marketingowa (2 godz.)
 • Marketing mix (2 godz.)
 • E-marketing (2 godz.)
 • Zarządzanie marką (2 godz.)
 • Marketing międzynarodowy (2 godz.)
 • Kampania marketingowa (4 godz.)

Zarządzanie projektami (14 godz.)

 • Wstęp do zarządzania projektami  (3 godz.):
 •  Rola Project Managera (2 godz.)
 • Projektowe zarządzanie procesami w firmie (3 godz.):
 • Obszary wiedzy w PM (4 godz.):
 • Project Management Office (1 godz.)
 • Lean Six Sigma (1 godz.)

Business Law (20 godz.)

 • Specyfika języka angielskiego prawniczego (2 godz.)
 • Prawo korporacyjne (2 godz.)
 • Zasady funkcjonowania organów spółek (2 godz.)
 • Prawo pracy (1 godz.)
 • Prawo nieruchomości (1 godz.)
 • Prawo konkurencji i konsumentów (2 godz.)
 • Ochrona własności intelektualnej (2 godz.)
 • Negocjacje prawne (2 godz.)
 • Prawo prywatne międzynarodowe (2 godz.)
 • Umowy handlowe – elementy tłumaczeń (4 godz.)

Zarządzanie łańcuchem dostaw (10 godz.)

 • Wstęp do zarządzania łańcuchem dostaw (2 godz.)
 • Sourcing & zarządzanie dostawcami (2 godz.)
 • Transport i dystrybucja (2 godz.)
 • Zarządzanie zapasami, zakupy operacyjne (2 godz.)
 • Dokumentacja logistyczna (2 godz.)

Korespondencja biznesowa (8 godz.)

 • Korespondencja mailowa (4 godz.)
 • Raporty i prezentacje (4 godz.)

Kultura organizacyjne (14 godz.)

 • Kultura korporacyjna (2 godz.)
 • Komunikacja w biznesie (typologia osobowości, dostosowywanie stylu komunikacji, case study) (4 godz.)
 • Zarządzanie wartościami (2 godz.)
 • Jak przeprowadzić prezentację zapadającą w pamięć (2 godz.)
 • Autoprezentacja (4 godz.)

International cultures (12 godz.)

 • Kultura społeczna (4 godz.):
 • Stereotypy dotyczące różnych kultur, bariery kulturowe (2 godz.)
 • Negocjacje biznesowe na arenie międzynarodowej (2 godz.)
 • Zarządzanie ludźmi i biznesem w różnych kulturach, praca w środowisku wielokulturowym (2 godz.)
 • Communication across cultures (2 godz.)

Kompetencje menedżera (12 godz.)

 • Style zarządzania (4 godz.) Motywowanie i coachowanie podwładnych (2 godz.) Cechy dobrego szefa (2 godz.) Prowadzenie rozmów z zespołem (4 godz.)

English for business (16 godz.)

 • Użycie języka biznesowego w praktyce z przygotowaniem do przystąpienia do egzaminu LCCI 

Projekt  (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

Forma zaliczenia: dwa testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.

Wykładowcy: 

Wykładowcy: 

Anna Siemionek  - stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów uzyskała w 2013 r. na podstawie pracy pt. „Wykorzystywanie narzędzi controllingu w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu  Gdańskiego. Dorobek naukowy obejmuje ponad dwadzieścia opublikowanych artykułów naukowych koncentrujących się na problemach zarządzania finansami przedsiębiorstw, controllingu oraz  rachunkowości zarządczej. Uczestniczyła w stażach dydaktycznych na kilku zagranicznych uniwersytetach w Europie. Prowadziła zajęcia dydaktyczne w języku angielskim w ramach program LLP-Erasmus/ TEACHING STAFF MOBILITY w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii oraz Turcji. Ukończyła studia podyplomowe m. in.: Studium Podyplomowe Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studium Podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadziła szkolenia dla firm w zakresie zarządania finansami przedsiębiorstw. 

Artur Czerwiński Lektor języka angielskiego z 20-letnim doświadczeniem w nauczaniu Business English. Dzięki maksymalnej koncentracji na potrzebach ucznia i skutecznej metodzie pracy opartej na komunikacji (Communicative Approach) przyczynił się do rozwoju zawodowego zarówno pojedynczych osób, jak i sukcesów biznesowych zarządzanych przez nich firm. Pracując w Berlitz - najstarszej szkole językowej, uczącej największych liderów biznesu na świecie – szkolił członków zarządów globalnych firm. Nie tylko znacząco podnosił ich kompetencje językowe, ale także nauczał ich, jak pokonywać różnice kulturowe, aby jeszcze skuteczniej rozwijać działalność biznesową.  Do grona jego uczniów należeli również polscy europarlamentarzyści, z którymi pracował nad doskonaleniem umiejętności rozumienia tekstów instytucji Unii Europejskiej.

Grzegorz Skrzypczak  - absolwent wydziału Zarządzania Uniwersytetu  Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w katedrze Inwestycji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2008 uzyskał Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych. Od 2012 certyfikowany Green Belt. Posiada doświadczenie w zarządzaniu finansami oraz projektami, m.in. w zakresie wprowadzania innowacyjnych form zarządzania finansami oraz kontrolingu, wraz z praktyczną wiedzą z zarządzania projektami z obszaru finansów oraz IT. Od roku 2008 związany z Thomson Reuters pracując jako analityk finansowy na giełdzie polskiej i rosyjskiej w dziale Corporate Action. Specjalizujący się w przekształceniach kapitałowych spółek giełdowych oraz IPO jak prowadzący działy relacji inwestorskich. W firmie Thomson Reuters zarządzał projektami procesowymi w realizowanymi metodą Six Sigma, jest autorem innowacyjnego procesu zarządzania finansami w  Project Management Institute Poland Chapter. Od 2016 manager zespołu księgowych funduszy inwestycyjnych w firmie StateStreet.  Od 2013 roku Wiceprezes ds. Finansów PMI Poland Chapter odpowiedzialny za finanse i realizacje strategii 10 oddziałów PMI PC w całej Polsce.

Małgorzata Soboń  - prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze zagranicznych podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się, w szczególności w zakresie prawa handlowego, prawa umów, prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa Unii Europejskiej oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Posiada doświadczenie na stanowiskach menadżerskich w renomowanych kancelariach prawnych, jak również jako prawnik odpowiedzialny za wewnętrzną obsługę prawną dużych podmiotów gospodarczych z branży farmaceutycznej i HVAC. Prowadziła z sukcesem liczne negocjacje z kontrahentami zagranicznymi, mające na celu maksymalne zabezpieczenie ryzyk prawnych klientów. Była odpowiedzialna za analizę zagrożeń przed zakupem przez swoich klientów spółek w USA i na rynkach wschodnich oraz za zabezpieczenie prawne eksportu. Koordynowała procedury tworzenia, przejęcia i likwidacji spółek kapitałowych jak również zmiany w zarządach i radach nadzorczych w ponad dziesięciu krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i USA. Aktualnie jest odpowiedzialna za obsługę prawną ponad dwudziestu spółek z grupy kapitałowej na całych świecie, współpracując z lokalnymi prawnikami i kancelariami prawnymi. Jest autorką artykułów prasowych dotyczących swojej specjalizacji oraz cenionym ekspertem podczas licznych szkoleń i konferencji, również o charakterze międzynarodowym.

Opiekun merytoryczny

Emilia Kacprzyk – absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim, absolwentka oraz doktorantka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Menedżer HR z 10 – letnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarem Human Resources globalnych korporacji. Posiada doświadczenie we współpracy z osobami z wyższego oraz średniego szczebla zarządzania na arenie międzynarodowej, na co dzień rekrutując, coachując, prowadząc rozmowy biznesowe w języku angielskim z osobami z różnych kontynentów, nacji i kultur.  Poza praktycznym doświadczeniem biznesowym z codziennym użyciem języka angielskiego, posiada 15 – letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego biznesowego, poparte wiedzą pedagogiczną oraz merytoryczną zdobytą w czasie studiów na kierunku Filologia Angielska na Uniwersytecie Gdańskim.  Wiedza zdobyta również w czasie studiów na Wydziale Ekonomicznym oraz ścisła współpraca z biznesem gwarantują, że tematyka zajęć z zakresu angielskiego biznesowego jest poparta faktyczną wiedzą pozyskaną w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Dodatkowo doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów angielskiego oraz szkoleń z umiejętności miękkich dla zarówno dla menedżerów, struktur sprzedaży czy pracowników operacyjnych, prowadzonych również w języku angielskim, pozwalają na ciągłe doskonalenie się i dostosowywanie sztuki prezentacji i przekazywania wiedzy do potrzeb odbiorcy. 

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 10 sierpnia zyskujesz 600 zł:

   • 300 zł dzięki zniżce w czesnym,
   • 300 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej - 100 zł zamiast 400 zł.

   Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

   Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej zniżki w czesnym.

   8 RAT2 RATY1 RATA
   495 zł457 zł1 980 zł1 830 zł3 960 zł3 660 zł

   Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


   Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

   parter, pokój nr 1

    • ul. Śląska 35/37, parter, pokój 1
    • 81-310 Gdynia
    • PON - CZW:
    • PIĄ:
    • 09:00 - 17:00
    • 08:00 - 16:00
    • tel. 58 765 92 35
    • fax

   Javascript is required to view this map.
   54.51434718.533957