Certyfikat Franklin University

Zdobądź prestiżowy certyfikat amerykańskiej uczelni!
Wyższa Szkoła Bankowa wciąż rozwija swoją ofertę, aby usługi edukacyjne były na jak najwyższym poziomie i jak najlepiej odzwierciedlały nowoczesne trendy w biznesie, dlatego proponuje ofertę unikatową na rynku studiów podyplomowych w Polsce: kierunki z certyfikatami Franklin University.

Franklin University to uczelnia amerykańska, która od 1902 roku realizuje misję kształcenia osób aktywnych zawodowo. Programy nauczania dostosowane są do wymogów rynku pracy i oczekiwań studentów mających doświadczenie zawodowe. Udział w kursach Franklin University to nieoceniona możliwość konfrontacji doświadczeń rynku polskiego z doświadczeniami amerykańskiej praktyki biznesu.

Atuty modułów z certyfikatami Franklin University
W ramach wybranych kierunków studiów podyplomowych oferowane są przedmioty prowadzone według materiałów dydaktycznych i metodologii amerykańskiej uczelni partnerskiej, a ich zaliczenie daje możliwość uzyskania prestiżowego certyfikatu wystawianego przez amerykańskiego partnera.

Co wyróżnia kursy Franklin University :

  • amerykańskie metody nauczania nastawione na interakcję i osiąganie efektów kształcenia już podczas zajęć
  • case study i ćwiczenia z rynku amerykańskiego
  • bezpłatne materiały dydaktyczne
  • zajęcia prowadzone w oparciu o materiały Franklin University
  • kadra dydaktyczna przeszkolona i pracująca według amerykańskich standardów
  • oficjalny certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności

Certyfikat amerykański
Osoby chcące uzyskać potwierdzenie zdobytej wiedzy mają możliwość zdobycia oryginalnego certyfikatu Franklin University. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę z danego modułu, który pisany jest na zakończenie zajęć. Każdy certyfikat jest imienny, posiada numer seryjny i jest wpisany w rejestr certyfikatów dostępny na stronie internetowej Franklin University. Koszt wystawienia certyfikatu przez amerykańską uczelnię wynosi 310 zł. O wystawienie certyfikatu można wnioskować nawet do roku od ukończenia studiów podyplomowych w WSB.

Kierunki z certyfikatami Franklin University: