Organizacja nauki

Katarzyna Litwin

Katarzyna Litwin
Dyrektor ds. Organizacji i Rozwoju
„Studia w Wyższej Szkole Bankowej to nie tylko profesjonalna kadra dydaktyczna czy przygotowane do potrzeb rynku siatki programowe, a...

Studiuj i pracuj
W Wyższej Szkole Bankowej organizujemy naukę tak, aby maksymalnie ułatwić Wam łączenie studiów z pracą zawodową:

 • mała liczba dni zajęciowych
 • minimalna liczba „okienek” i zbędnych przerw
 • zajęcia w dogodnie położonych budynkach.

infografiki600-20.jpg

Formy studiowania
W WSB masz do wyboru 2 formy studiów.:

 • studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Pierwsze 1,5 roku to przede wszystkim zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności niezbędnych dla studentów na danym kierunku. To także czas na to, by zastanowić się nad tym, czym chcesz zajmować się w przyszłości. Przez kolejne 1,5 roku zdobywasz wiedzę i umiejętności z konkretnej specjalności. W trakcie 3 lat studiów każdy student odbywa praktykę studencką. Studia kończą się obroną projektu dyplomowego.
 • studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Specjalność zaczynasz w 4 semestrze. W odróżnieniu od studiów licencjackich, studia inżynierskie dają więcej wiedzy specjalistycznej. W WSB w {miasto} dyplom inżyniera możesz uzyskać na kierunkach logistyka i informatyka.

dyplom-licencjata-dyplom-inzyniera-2015.png

W WSB masz do wyboru dwie formy studiów:

 • Studia stacjonarne – w tym trybie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, choć zwyczajowo jeden z tych dni jest wolny, dzięki czemu zyskujesz dodatkowy czas na rozwijanie swoich zainteresowań czy podjęcie pracy.
 • Studia niestacjonarne- na których zajęcia odbywają się w weekendy. Studiując niestacjonarnie, osiągasz te same efekty kształcenia co studenci stacjonarni. Zjazdy odbywają się średnio tylko dwa razy w miesiącu, dzięki czemu możesz wykorzystać cenny czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz szeregu kwalifikacji, które pozwolą Ci sprawdzić się w realnych warunkach gospodarczych.

Ułatwienia na uczelni

Extranet
Tradycyjne formy kontaktu z poszczególnymi działami uczelni i wykładowcami są często czasochłonne. Doskonale wiedzą o tym studenci uczelni akademickich, którzy godzinami stoją w kolejkach po wpis do indeksu. Jednak w WSB we Wrocławiu większość codziennych studenckich spraw można załatwić szybko i sprawnie. A to dzięki temu, że:

 • elektroniczna legitymacja pełni funkcję karty bibliotecznej
 • oczekującej w bibliotece książce studenci dostają powiadomienie mailem
 • zaliczenia są wpisywane on-line do e-indeksu
 • plany zajęć i oceny są dostępne on-line w Extranecie
 • z wykładowcami istnieje możliwość kontaktu mailowego, za pośrednictwem Extranetu lub Moodle.

I w tak prosty sposób na co dzień możesz oszczędzać swój czas!

extranet-2015.png

Platforma Moodle
Jak jeszcze można zaoszczędzić czas? Korzystając z Moodle. W trosce o Twój czas część zajęć prowadzona jest w formie zajęć e-learningowych. Platforma Moodle jest platformą, dzięki której możesz bez problemu pobrać wszelkie istotne materiały dydaktyczne czy skontaktować się z wykładowcą.

Przyjazna obsługa

 • Dziekanat
 • Biuro Karier
 • Dział Współpracy z Zagranicą
 • Biblioteka i Czytelnia
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta (DOFS)

W każdym z tych działów można liczyć na przyjazne podejście i profesjonalną pomoc, również  w weekendy.

Czy wiesz, że:

obszary.png