Zobacz inny kierunek

Zarządzanie WSB Gdynia - Studia I stopnia

akredytacja IACBE
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

 

 

„Zarządzanie to sztuka i rzemiosło. Współgranie obydwu sprawia, że zarządzanie organizacją staje na najwyższym poziomie
i przynosi niewspółmierne efekty. Studiując zarządzanie, nauczysz się łączyć to, co nieuchwytne, oraz wykorzystywać narzędzia zarządzania. Pomoże Ci w tym sztab świetnych fachowców i praktyków”.
 

Katarzyna Brzychcy
menedżer kierunku

W rekrutacji 2018/2019 WSB w Gdyni prowadzi także nabór na studia I stopnia dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

200x3_ue.jpg

Dlaczego warto studiować Zarządzanie na WSB w Gdyni?

 • Kierunek objęty międzynarodową akredytacją IACBE
 • Nasi absolwenci są cenieni przez pracodawców za praktyczną wiedzę i profesjonalizm.
 • Specjalności odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy, przygotowując do pracy m.in. w branży
  handlowej, bankowej czy nieruchomości.
 • Przygotowujemy do pracy na najbardziej poszukiwanych stanowiskach, jak np. specjalista ds. sprzedażyi obsługi klienta, specjalista ds. finansów czy specjalsta z obszaru HR.
 • Dajemy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu z zarządzania projektami IPMA-Student.
 • Nasi wykładowcy to praktycy, którzy realizują programy zajęć, bazując na aktualnej problematyce.
 • Dajemy studentom możliwość rozwiązywania problemów z życia polskich i zagranicznych firm
  (case studies).
 • Symulacje biznesowe pozwalają studentom wcielić się w rolę menedżerów i sprawdzić umiejętności
  z zarządzania w praktyce.

Czego nauczysz się w trakcie studiów na WSB w Gdyni?

 • opracowywać strategię działania i rozwoju firmy
 • profesjonalnie prowadzić rozmowy handlowe i negocjacje
 • skutecznie motywować
 • efektywnie zarządzać finansami
 • planować zatrudnienie i zarządzać zespołem
 • sprawnie zarządzać projektami
 • właściwie zarządzać ryzykiem – szybko diagnozować i rozwiązywać problemy
 • stosować narzędzia informatyczne w zarządzaniu
 • kreować wizerunek własny i firmy
 • zarządzać komunikacją firmy z konkurencją, klientami, instytucjami, mediami i środowiskami opiniotwórczymi
 • zarządzać nieruchomościami i prowadzić wycenę
 • zapewniać bezpieczeństwo prawne realizowanych zadań.

Partnerzy kieunku
Realizując  studia na kierunku Zarządzanie WSB w Gdyni współpracuje z wieloma znanymi firmami , dzięki czemu może profesjonalnie przygotować studentów do pracy w danej branży.

 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku
 • Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
 • Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomości
 • International project management association

 

 

 

 

Jako absolwent Zarządzania WSB w Gdyni możesz kontynuować studiowanie m.in. na:

Program studiów na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni jest skonstruowany w sposób, który przygotowuje do uzyskania Certyfikatu IPMA- Student.

Dlaczego powinieneś zainteresować się certyfikacją IPMA-Student?
Rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, znających podstawowe metody i narzędzia, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. IPMA Polska ma w swojej ofercie cały wachlarz produktów adresowanych wprost do studentów – Project Master, staże z zakresu zarządzania projektami oraz seminaria i warsztaty Young Crew.

Jakie kompetencje musisz posiadać aby uzyskać certyfikat IPMA-Student?
Abyś mógł legitymować się certyfikatem IPMA-Student powinieneś wykazać się znajomością wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie. Powinieneś również prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu.

Kto może przystąpić do egzaminu IPMA-Student?
Do egzaminu certyfikacyjnego przystąpić mogą studenci lub absolwenci- nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,  I i II stopnia, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów akredytowanych przez IPMA Polska oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska. Koszt egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student wynosi 300 PLN, czyli mniej niż 25% kosztu najniższego certyfikatu w systemie certyfikacji IPMA 4-L-C, certyfikatu IPMA-D.

Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?
Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane bezpośrednio na Uczelniach, przez Wydziały, które uzyskały akredytację IPMA Polska w zakresie certyfikacji IPMA-Student. Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie elektronicznej lub pisemnej, składa się ze 100 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru i trwa 100 minut.

Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?
IPMA Polska wraz z akredytowanymi uczelniami  oferuje uprawnionym studentom możliwość testowania wiedzy poprzez
przystąpienie do e-Quizu IPMA-Student i e-Sprawdzianu IPMA-Student.

Więcej informacji o certyfikacie IPMA-Student

ikony-teb-2015-6.pngProgram studiów na kierunku Zarządzanie w WSB w Gdyni

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Ekonomia
 • Komunikacja w biznesie
 • Nauka o organizacji
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy zarządzania
 • Prawo w zarządzaniu
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Marketing
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych
 • Podstawy finansów
 • Podstawy metod ilościowych
 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Wychowanie fizyczne
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektami (IPMA)

Przedmioty kierunkowe

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Język obcy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu
 • Metody organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie produkcją
 • Informatyka
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zmianą
 • Negocjacje i komunikacja społeczna
 • Przygotowanie absolwenta do rynku pracy
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Logistyka i zarządzanie dystrybucją
 • Gra biznesowa
 • Budżetowanie

Przedmioty specjalnościowe

 • Motywowanie siebie i pracowników
 • Zachowanie społeczne w organizacji
 • Psychologia procesów kadrowych
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Dobór personelu
 • Prawo pracy
 • Prawne aspekty obrotu nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Podstawy wiedzy technicznej
 • Zachowanie konsumenckie
 • Kształtowanie instrumentów marketingu
 • Metodyka zarządzania projektami
 • Zarządzanie zmianą
 • E-marketing
 • Zarządzanie czasem, kosztami i ryzykiem projektu
 • Metody organizacji i zarządzania

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego menedżera, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

Dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft, prof. nadzw. WSB w Gdańsku-  jest doświadczonym wykładowcą akademickim. Przez wiele lat pracowała na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskała stopnień naukowy doktora habilitbez_tytulu.jpgowanego i zajmowała stanowisko profesora nadzwyczajnego. W Wyższej Szkole Bankowej pracuje od roku 2011 pełniąc funkcje Pełnomocnika Rektora do sp. Badań naukowych oraz  Kierownika Katedry Marketingu. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych. Swoje kompetencje zdobywała w trakcie uczestnictwa w wielu seminariach i warsztatach organizowanych zarówno w ramach przedsięwzięć krajowych, jak i zagranicznych (we współpracy z instytucjami naukowymi z Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii). Jej doświadczenia wzbogaciły również wyjazdy studyjne i dydaktyczne na uczelnie w Dubaju, Grecji i Portugalii. W obszarze jej zainteresowań badawczych leżą: marketing doświadczeń, marketing usług, komunikacja marketingowa i psychologia w marketingu. Przeprowadziła również kilkadziesiąt szkoleń marketingowych dla przedsiębiorstw z różnych branż.

 

 

foto_233x134_40.jpgDr Kalina Kunowska -prowadzi wykłady o tematyce;, „Procedury z zakresu zobowiązań podatkowych”, „Podatek od towarów i usług”, „Polityka podatkowa, a sukces firmy”, „Doradztwo podatkowe w nowoczesnym przedsiębiorstwie.”, „Podatkowe uwarunkowania skutecznego realizowania celów gospodarczych” „Strategie podatkowe przedsiębiorstwa”. Praca doktorska obroniona w 2004 roku  nt. Harmonizacja opodatkowania obrotu w Polsce ze standardami Unii Europejskiej dotycząca głównie VAT i akcyzy. Stażysta California International Business University w San Diego USA. Doradca podatkowy z ponad 20 letnim stażem - współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Gdańsku. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego Ministra Finansów III, V i obecnej VI Kadencji. Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych z organami podatkowymi i skarbowymi. Autorka licznych ekspertyz oraz publikacji naukowych. Były konsultant Agencji Rozwoju Pomorza S.A.  Hobby – organizacja niekonwencjonalnych eventów.

 

Ceny studiów na kierunku Zadządzanie w WSB w Gdyni

Dogodny system opłat

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.

Masz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
335 zł310 zł390 zł360 zł1950 zł1800 zł3900 zł3600 złI rok
405 zł470 zł2350 zł4700 złII rok
560 zł2800 zł5600 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
395 zł370 zł460 zł430 zł2300 zł2150 zł4600 zł4300 złI rok
395 zł460 zł2300 zł4600 złII rok
460 zł2300 zł4600 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
335 zł310 zł390 zł360 zł1950 zł1800 zł3900 zł3600 złI Rok nauki
405 zł470 zł2350 zł4700 złII Rok nauki
560 zł2800 zł5600 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
395 zł460 zł2300 zł4600 złI rok
395 zł460 zł2300 zł4600 złII rok
460 zł2300 zł4600 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych
UWAGA: w dniu 13.09 Biuro czynne do godz. 14.00, 14.09 od godz. 11.00

  • ul. Śląska 35/37, parter, pokój 1
  • 81-310 Gdynia
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 58 765 92 35
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.51434718.533957